Про соціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень - Статья

бесплатно 0
4.5 203
Розвиток матеріальних і духовних інтересів старшокласників в Україні. Аналіз дій школярів, які пов’язані з наданням допомоги іншим людям. Переоцінка молоддю колишніх уявлень про просоціальне та антисоціальне. Інтерпретація підлітками соціальної ситуації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляЗазвичай, у соціальній психології під «просоціальністю» або соціально-нормативною активністю/поведінкою розуміються різні дії індивіда, які повязані з наданням допомоги або наміру надати допомогу іншим людям без залежності від характеру його мотивів [3; 10; 12]. Просоціальними вважаються вчинки людей спрямовані на підтримку цінностей або загальноприйнятих соціальних норм, що превалюють у суспільстві. Просоціальним або соціально-нормативним вважається все те, що відповідає вимогам соціальних норм, які виступають певними «координатами» існування людей у суспільстві. При цьому функцією соціальних норм є забезпечення поєднання позаособистісних вимог, умов і завдань суспільства з поведінкою та проявами особистості, й вони слугують цілям орієнтації особистості в ситуації вибору, забезпечують соціальний контроль її поведінки, впорядковуючи тим самим характер взаємодії в рамках конкретної спільноти [9]. У гуманістичній парадигмі вважається, що «просоціальність» особистості є проявом синергії, яка визначає рівень міжперсональної співпраці та гармонії у суспільстві (у допомозі іншому індивід шукає особисте задоволення).Старші школярі з інтернальним локусом контролю більш спроможні продукувати просоціально орієнтовану поведінку, ніж їх однолітки з екстернальним локусом контролю.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?