Про розсудливість у законодавчому тлумаченні дефініції "Грошовий агрегат" - Статья

бесплатно 0
4.5 137
Розгляд терміну "фінанси". Відмінність дефініцій "гроші" та "фінанси". Дослідження поняття "грошовий агрегат". Обґрунтування необхідності внесення до Податкового кодексу України категорії "грошовий агрегат". Зміст та класифікація фінансових правовідносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Розділ 7 ФІНАНСОВЕ ПРАВОРассмотрен термин «финансы». Interpreted different definitions of "money" and "finance". Research of the definition of "monetary aggregate" Proposed: interpretation of the term "money"; introduction of the Tax Code of Ukraine category "monetary aggregate". Тим більше, що багатогранність фінансів дає можливість вивчати їх з позицій різних рівнів, у тому числі загальної теорії фінансів, економіки, менеджменту, права тощо4. Найвищу ліквідність має грошовий агрегат М0 (готівка), ліквідність M1 нижче, ніж М0, але вища, ніж М2, оскільки вклади до запитання мають бути повернені вкладнику за його заявою, а строкові вклади можуть використовуватися банком на свій розсуд протягом усього терміну вкладу і повертаються вкладнику тільки після закінчення цього терміну.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?