Про результати виконання учнями дослідницьких проектів із фізики - Статья

бесплатно 0
4.5 121
Характеристика специфіки використання методу проектів у навчальному процесі. Аналіз умінь, яких набувають учні у ході дослідницької діяльності. Опис прикладів виконання учнями проектних завдань з вивчення процесу електролізу та властивостей світла.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Основними напрямами розвитку інформаційного суспільства в Україні є створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження і масового поширенняінформаційнихтехнологій,щопідтверджуєтьсяприйняттямряду законодавчих і підзаконних актів вищих органів державної влади.Однією з сучасних інтерактивних педагогічних технологій, яка демонструє приклад інтеграції інформаційних технологій з існуючими ситуаційними педагогічними технологіями (рольова гра, ділова гра), є технологія проектної діяльності учнів. Проектна діяльність - спільна навчально-пізнавальна діяльність вчителя й учнів, яка з позиції вчителя націлена на набуття учнями знань у тісному звязку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно орієнтованого навчального пошуку, а з позиції учнів дає можливість останнім виконувати певні завдання у групі, максимально використовуючи при цьому свої можливості. Паспорт проекту розробляється вчителем разом з учнями, які будуть брати участь у виконанні проекту. Мета проекту провести наукові дослідження (аналіз літератури, перегляд науково-популярних фільмів, використання Інтернет-джерел, експериментальна робота) з теми “Електроліз” і підготувати звіти за результатами дослідження (інформаційний бюлетень, презентація з фотографіями та малюнками). Учні знімають покази амперметра залежно від прикладеної напруги до електродів (ВАХ - вольтамперна характеристика) і записують результати до таблиці 1, на основі якої графічно ПРЕДСТАВЛЯЮТЬВАХЕЛЕКТРОЛІЗУДЛЯВИПАДКУАЛЮМІНІЄВИХЕЛЕКТРОДІВ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?