Про результати педагогічного експерименту щодо формування критичного погляду на використання програм динамічної математики у навчанні математики - Статья

бесплатно 0
4.5 273
Педагогічне дослідження впливу спецкурсу з використання програм динамічної математики на формування у майбутнього вчителя математики критичного погляду на вибір програми та застосування її інструментарію. Постійний аналіз застосованого інструментарію.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про результати педагогічного експерименту щодо формування критичного погляду на використання програм динамічної математики у навчанні математикиОписано педагогічне дослідження впливу спецкурсу з використання програм динамічної математики на формування у майбутнього вчителя математики критичного погляду на вибір певної програми та застосування її інструментарію. На рівні значущості 0,05 за критерієм знаків підтверджено гіпотезу про те, що при вивченні спецкурсу потрібно вивчати кілька таких програм та вимагати від студентів здійснювати постійний порівняльний аналіз застосованого інструментарію. Описано педагогическое исследование влияния спецкурса по использованию программ динамической математики на формирование у будущего учителя математики критического взгляда на выбор определенной программы и применения ее инструментария. На уровне значимости 0,05 по критерию знаков подтверждена гипотеза о том, что при изучении спецкурса нужно изучать несколько таких программ и требовать от студентов осуществлять постоянный сравнительный анализ примененного инструментария. This article concerns the issues of pedagogical experiment on introducing special course on the use of Dynamic mathematic programmes, which contributed to forming the critical view on choosing a certain programme as a tool for the professional activity of the intending teacher of mathematics.30 results for marks tests of 178 students (A.Таким чином, статистичний аналіз виявив, що умова вивчення під час Спецкурсу різних ПДМ позитивно впливає на формування у майбутніх учителів математики вмінь обирати серед знайомих ПДМ найоптимальнішу в контексті поставлених навчальних задач та використати саме ті інструменти ПДМ, які потрібно, замість залучення зайвих.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?