Про правове становище вищих органів управління сільськогосподарськими підприємствами - Статья

бесплатно 0
4.5 161
Аналіз вищих органів управління в агарному секторі економіки України видів сільськогосподарських підприємств. Правове становище вищих органів управління сільськогосподарських підприємств (сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств).

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про правове становище вищих органів управління сільськогосподарськими підприємствамиОсновними правовими засадами, на яких здійснюється управління кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. У свою чергу, відповідно до редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 20 листопада 2012 року, № 5495-VI [2], сільськогосподарським кооперативом визнається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно обєдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, повязаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва й матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг із метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Так, до установчих повноважень загальних зборів членів названого кооперативу належать такі: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін; утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу; затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства; прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу. Майновими є такі повноваження вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу: затвердження порядку розподілу доходу кооперативу; визначення розмірів вступного й членського внесків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу; затвердження річного звіту й балансу кооперативу; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного обєднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75% членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?