Про поняття "ноосфери" у законодавстві України - Статья

бесплатно 0
4.5 85
Удосконалення екологічного законодавства шляхом привнесення в нього поняття "ноосфери". Існуючі наукові погляди на неї та порівняння з тотожними поняттями "техносфера", "соціосфера" та "антропосфера". Типи нормативних актів, які оперують даними поняттями.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Харківський національний університет внутрішніх справРозглянуто існуючі наукові погляди на ноосферу та порівняно її з тотожними поняттями «техносфера», «соціосфера» та «антропосфера». Природознавець, філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії та гуманізму. За філософським енциклопедичним словником ноосфера (від грецьк. vooq - розум та офаїра - шар) - сфера взаємодії природи та суспільства, в якій діяльність людства стає головним визначальним фактором розвитку (для визначення цієї сфери вживають також схожі терміни: техносфера, антропосфера, соціосфера) [2, с. Порівняння ноосфери із антропосферою, соціосферою та техносферою припускав Реймерс Н. Ф., визначаючи ноосферу як «мислячу оболонку», сферу розуму, вищу стадію розвитку біосфери, що повязана із виникненням та становленням в ній цивілізованого людства, із періодом, коли розумова діяльність людини стає головним, визначальним фактором розвитку на Землі [3, с. Під техносферою за Реймерсом Н. Ф. потрібно розуміти: 1) частину біосфери, корінним чином перебудовану людиною в технічні та техногенні обєкти (будинки, дороги, механізми і т.ін., в арте природне середовище); 2) частину біосфери (за деякими (рідк.) уявленнями, у майбутньому вся біосфера), перебудовану людьми за допомогою прямого чи опосередкованого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності соціально-економічним вимогам людства; 3) практично замкнену регіонально-глобальну майбутню технологічну систему утилізації та реутилізації природних ресурсів, що використовуються у господарському обігу, розраховану на ізоляцію господарсько-виробничих циклів від природного обміну речовин та потоку енергії [3,с.Отже, на підставі наведеного можна зробити такі висновки: законодавство на сучасному етапі не дає визначення поняття «ноосфери». Законодавець не розрізняє між собою поняття ноо-, техносфери, а поняття антропо-та соціосфери поки що не вживає.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?