Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду - Статья

бесплатно 0
4.5 88
Аналіз ситуації в земельних відносинах, коли орендарі, продають не все майно, а тільки його частину. Пропозиції щодо поліпшення процедури і нормативно-правових актів України з метою значного прискорення укладання та реєстрації нових договорів оренди.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
50 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск ІІ(28), 2014Відповідно до Земельного кодексу України [4], Цивільного кодексу України [5] і Закону України “Про оренду землі” [2] велика кількість юридичних і фізичних осіб отримали земельні ділянки в оренду для будівництва обєктів різного призначення, а також для експлуатації нерухомого майна, що вже існує. Оскільки доволі часто землекористувач основної ділянки не хоче переоформлювати оренду через те, що треба сплачувати за геодезичні роботи і роботи із землеустрою, власник якоїсь частини будівлі не може оформити в оренду відповідну частину земельної ділянки, тим самим порушуючи норми частин 4-6 статті 120 Земельного кодексу України [4], де вказується: “у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди. У частині 2 статті 377 Цивільного кодексу України [5] вказано: “Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у звязку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці обєкти (крім багатоквартирних будинків)”. Здебільшого продавець під час оформлення угоди або після її укладання надає покупцю нотаріально засвідчену згоду на вилучення частини земельної ділянки з вка-занням площі зtrialної ділянки.Узагальнюючи наведене, можна зробити один важливий висновок: розроблені пропозиції щодо поділу земельної ділянки, яка надана в оренду, значно скоротять процедуру і час на оформлення нових договорів оренди на частини цієї земельної ділянки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?