Про побудову моделей гравітаційного поля Землі за даними GOCE - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Вибір алгоритму для визначення гармонічних коефіцієнтів геопотенціалу за компонентами тензора. Реалізація другого методу Неймана, ґрунтованого на квадратурних формулах Гаусса, для побудови моделі гравітаційного поля Землі за даними градієнтометрії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
74 Геодезія, картографія і аерофотознімання. 1Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. Карпінського, 6, Львів, Україна, 79013. 3Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, вул.Стрімкий розвиток геодезії характеризується не тільки розширенням типів різноманітних вимірів з традиційним підвищенням їх рівня точності, але й розвязуванням основної задачі геодезії - визначення фігури, гравітаційного поля Землі та варіацій у часі. Починаючи з фундаментальних досліджень Лапласа, Лежандра і Гаусса в області теорії ньютонового потенціалу, класичним представленням гравітаційного потенціалу небесних тіл став його запис у вигляді нескінченних рядів кульових функцій Лежандра-Лапласа-Гаусса-Максвелла, яке прийняло міждисциплінарне значення під час вивчення статичних і залежних від часу полів Землі і планет [Moritz H., 1979]. Дані з цих супутників LEO уточнили та дуже розширили наші відомості про гравітаційне поле Землі. У моделях EGM2008 та GOCE-LP01s, GOCE-LP02s з 200 по 250 порядок є невеликі розбіжності у степеневих дисперсіях, які можуть бути зумовлені тим, що в моделях GOCE-LP01s GOCE-LP02s застосовувались лише супутникові дані, а EGM2008 [Pavlis N.K., Holmes S.A., 2008] ґрунтувались лише на наземних даних та даних морської гравіметрії.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?