Про один спосіб симетрування неповнофазного режиму електричних мереж - Статья

бесплатно 0
4.5 129
Розгляд одного із можливих способів симетрування неповнофазного режиму мереж, який дозволяє контролювати несиметрію режиму одночасно в усіх вузлах системи й враховувати взаємовпливи. Алгоритм для оптимізації неповнофазних режимів, матриця умов-обмежень.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Вісник Вінницького політехнічного інституту. Розглянуто один із можливих способів симетрування неповнофазного режиму мереж, який дозволяє контролювати несиметрію режиму одночасно в усіх вузлах системи та враховувати їх взаємовпливи.Несиметричні режими можуть виникати не тільки в нормальних, а й в аварійних режимах, наприклад, за поздовжніх пошкоджень. При цьому в усіх вузлах навантаження може виникати несиметрія режиму, незалежно від характеру навантаження. Використання цього методу дозволяє контролювати несиметрію режиму одночасно в усіх вузлах системи, враховувати впливи одного вузла на інший, що є важливим у забезпеченні напруги зворотної послідовності в них на рівні, що нормується. У найзагальнішому випадку інформаційна база має включати: топологію і параметри всієї системи; параметри режиму фактичні і граничні по вузлах, які нас цікавлять, і прилеглих гілках; можливі способи оптимізації якості електроенергії; обмеження, важливі для системи в цілому. Суттєвою перевагою оптимізації неповнофаtrial режиму з «верхнього» рівня є використання спеціально розроблених оригінальних математичних моделей, критеріальними функціями та обмеженнями яких можуть виступати як технічні вимоги до процесу оптимізації, так і економічні [1].Оптимізація неповнофазного режиму з «верхнього» рівня управління дає можливість отримати оптимальне рішення, що враховує взаємні впливи вузлів один на одного.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?