Про необхідність впровадження новітніх технологій документування у діяльності міських виконавчих органів - Статья

бесплатно 0
4.5 198
Аналіз процесу інформатизації суспільства, який визначається своєю глобальністю. Особливості збору, нагромадження, продукування, обробки, зберігання, передачі та використання інформації як домінуючого виду діяльності у галузі суспільного виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
8 ПОЛІГРАФІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА * 2014 / 1-2 (65-66) обоснована потребность в глубоком изучении его сущностных характеристик, в изменении в связи с этим похода к созданию и выпуску детских изданий.У праці визначається документування як система дій, спрямована на пошук, збирання і розповсюдження інтелектуальної інформації, що необхідна у діяльності міських виконавчих органів. Електронний документообіг охоплює ще й стадії підготовки документів і вільний обмін інформацією компютерними мережами. Паперові документи породжують електронні (наприклад, сканування документа), і навпаки, електронні - паперові документи (наприклад, процес друку документа). За оцінкою компанії Coopers&Lybrand, корпорації роблять 19 копій кожного документа, а 7,5% усіх документів втрачаються безповоротно.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?