Про необхідність використання іноземного досвіду мікрострахування та гарантування кредитів малому підприємництву в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 232
Етапи формування ринкової системи України. Узагальнення світового досвіду підтримки кредитування малого бізнесу. Обґрунтування необхідності залучення додаткових джерел фінансових ресурсів шляхом розробки схем гарантування кредитів та мікрострахування.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Колєснікова, пошукач Інституту економіки промисловості НАН України м.Підприємства малого бізнесу і у розвинутих країнах, і в тих, що тільки розвиваються, завжди мали труднощі з отриманням фінансової допомоги від банків і фінансовихустанов. Усенко у статті «Гарантийный фонд в системе финансового кредитования предпринимательства» [2] зазначає, що гарантійні схеми роз-ширюютьможливістьдоступудофінансовихресурсів, перш за все для підприємств, що розпочинають свій бізнес та мають високий темп розвитку; у публікації С. Особливо це актуально вжорстких умовахсвітової фінансової кризи, коли відбувається збільшення ризиків при кредитуванні і внаслідок банки зовсім припиня-ютькредитування. У літературі виділяють такі основні причини, чомупідприємства малого бізнесумають обмежений доступ до фінансування: - кредитування малих підприємств зазвичай вважають ризикованим в силу мінливостіобставин, зякоюзіштовхуютьсяпідприєм-ства малого бізнесу, їх уразливості до економічних змін;-банкизавждимають упередженеставлення й віддаютьперевагукредитуваннювеликихкорпоратив-них позичальників; - високі банківські адміністративні витрати під час кредитування невеликих позичальників; - брак у малих підприємств відповідних данихбухгалтерськоїзвітностітаіншоїдокументації, якувимагають банки, атакожціннихпаперівабо кредитного забезпечення під позики [3, с. Без таких гарантій кредити або не видавалися взагалі, або видавалися в меншому об-сязі, який необхідний для розвитку підприємств малого бізнесу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?