Про необхідність системного імуногенетичного моніторингу племінних стад овець - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Вплив помилок походження на ефективність селекційної роботи з багатоплідними каракульськими вівцями. Доведення необхідності системного моніторингу племінних стад, що дозволить запобігти багатьом негативним моментам при лінійному розведенні овець.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
УДК 636.32/38.082.12 про необхідність системного імуногенетичного моніторингу племінних стад овецьДосліджено вплив помилок походження на ефективність селекційної роботи з багатоплідними каракульськими вівцями, та доведено необхідність системного моніторингу племінних стад, що дозволить запобігти багатьом негативним моментам при лінійному розведенні овець. Изучено влияние ошибок происхождения на эффективность селекционной работы с многоплодными каракульскими овцами, доказана необходимость системного мониторинга племенных стад, что позволит предотвратить множество негативных моментов при линейном разведении овец. The effect of errors on the efficiency of origin selection work with multiple astrakhan sheep, proved the need for systemic monitoring of breeding flocks, which will prevent a lot of negative aspects of the linear breeding sheep. У вівчарстві можливі декілька причин помилок, котрі необхідно враховувати при проведенні контролю достовірності походження ягнят: порушення правил осіменіння, коли овець запліднюють спермою не від призначеного барана-поліпшувача; недогляд техніків зі штучного осіменіння, коли в процесі осіменіння використовують сперму від іншого барана-плідника; неякісне мічення ягнят; недбале читання індивідуальних номерів, ведення журналу осіменіння овець та бонітування ягнят; переманювання ягнят іншими матками, якщо у них загинуло ягня або було мертвонароджене та ряд інших причин [4].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?