Про напружено-деформований стан газової обв’язки ГПА КС "Тарутине" - Статья

бесплатно 0
4.5 123
Результати довготривалих досліджень напруженого стану трубопроводів газової обв’язки ГПА КС "Тарутине" у ході експлуатації. Характер розподілу напружень інтенсивності залежно від режимів експлуатації КС, схеми включення ГПА та температурного режиму.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУПоказаны характер распределения напряжений интенсивности по зо-нам контроля в зависимости от режимов эксплуатации КС, схемы включения ГПА в работу и температурного режиматрубопроводов.Установленызоныконцентрациинапряженийподлинетрубопроводовгазовойобвязки, которые зависят от схемы работы ГПА. trialвые слова: напряженное состояние, диагностирование, компрессорные станции, трубопроводы газовой обвязки, надежность, газоперекачивающие агрегаты. Це явище не тільки зменшує опір труби згину, тобто збільшує його гнучкість, але досить суттєво відображається на напруженому стані трубопроводів газової обв’язки. Дослідження напружень та деформацій кривих труб при згині аналітичними методами пов’язано з певними труднощами, які не завжди можна подолати, якщо такі труби є складовими самокомпенсуючих контурів, які працюють у жорстких умовах силового навантаження, яким є газові обв’язки ГПА КС. Відповідно до цієї схеми, визначення напружень на прямолінійних ділянках трубопроводів обв’язки здійснювали у 14 перерізах збоку труби та у 17 перерізах зверху труби, тоді як товщина стінки криволінійних елементів (колін) газової обв’язки визначалася у 9 точках по їх випуклій поверхні. Тарування вимірювача виконували на плоских зразках, виготовлених відповідно до ГОСТ 1497-73 з такого ж матеріалу, як і матеріал де n - коефіцієнт перевантаження за внутрішнім тиском, для газопроводів рівний 1,1; р - внутрішній тиск на момент визначення напружень у трубопроводах газової обв’язки, МПА; D = D - ? - внутрішнй діаметр трубопроводу, мм; ? - товщина стінки труби, визначена за даними товщинометрії, визначалися поздовжні напруження ? .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?