Про можливість впровадження нанофлюїдів як теплоносіїв ядерних реакторів - Статья

бесплатно 0
4.5 137
Дослідження теплофізичних властивостей рідинної системи "вода - нанофлюїди". Відношення коефіцієнтів теплопровідності наноструктурованої і класичної рідин. Розвиток технологій виробництва наночастинок. Концентраційна залежність теплоємності носія.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОФЛЮЇДІВ ЯК ТЕПЛОНОСІЇВ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ Досліджено теплофізичні властивості рідинної системи “вода - нанофлюїди”, в якій використовувалися високоочищені одностінні вуглецеві нанотрубки SWCNTS. Установлено, що відношення коефіцієнтів теплопровідності наноструктурованої і класичної рідин має лінійну залежність у діапазоні концентрацій С = 0 ? 0,3 мг/л. На основі виконаного нами експерименту запропоновано можливість впровадження нанофлюїдів як теплоносіїв ядерних реакторів.Нанофлюїди - розчини наночастинок, розміри яких знаходяться в діапазоні від 20 до 100 А, є обєктом інтенсивних досліджень завдяки аномальній поведінці фізико-хімічних властивостей, зокрема коефіцієнта теплопровідності. У ряді робіт [2-12], опублікованих протягом останнього десятиріччя, досліджено явище аномального росту коефіцієнта теплопровідності в нанофлюїдах для широкого спектра наночастинок (вуглецеві нанотрубки, А12O3, TIO2 тощо) у різних теплоносіях. При дослідженні теплофізичних властивостей рідинних систем "вода - нанофлюїди" використовувалися високоочищені одностінні вуглецеві нанотрубки (SWCNTS), отримані методом піро-лізу пульверизованого шару (бензол 1 % феро-цену в струмені аргону за температури 9000 °С) при хімічному осаджені з парової (газової) фази [13]. Розрахунок розподілу обємної густини оптичних неоднорідностей за їхніми розмірами здійснювався методом динамічного розсіяння світла (прилад Zetasizer Nano S, Malvern Instruments) за експериментальними данними розподілу інтенсивності розсіянного світла по розмірах оптичних неоднорідностей у водній системі з SWCNTS - COOH. Залежність розподілу обємної густини оптичних неоднорідностей у водній системі з SWCNTS-COOH по їхніх розмірах для температур 25 і 50 °С. мані, після видалення води, спектри комбінаційного розсіяння даного зразка вказали на присутність максимуму в області 1100 см-1 , що відповідає аморфному вуглецю.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?