Про міжгалузеву категорію "управління" - Статья

бесплатно 0
4.5 71
Різні підходи до визначення міжгалузевої категорії "управління". Принципи демократії, політичного й ідеологічного плюралізму, поділу державної влади. Державне, муніципальне, корпоративне управління. Здійснення функцій законотворчості та правосуддя.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Указано, що поняття «управління» трактується по-різному, зважаючи на економічні, юридичні, політичні, математичні та інші сфери здійснення управління. Definition of the concept of “management” is treated differently, taking into account economic, legal, political, mathematical and other spheres of management. При цьому поняття «управління» трактується по-різному, зважаючи на економічні, юридичні, політичні, математичні та інші сфери здійснення управління. За тоталітарного підходу в публічному управлінні (наприклад, за адміністративно-командної системи управління, що мала місце в СРСР) акцентується на необхідності функціонування сильної публічної влади (інколи навіть диктатури певного соціального прошарку в суспільстві або диктатури однієї особи), громадські обєднання підпорядковані владній партії та органам публічної влади, переважно виконавчої, а місцеве самоврядування як атрибут децентралізації влади скасовується. Козлова: 1) управління завжди виявляється в цілісних і динамічних системах; 2) управління являє собою процес цілеспрямованого впливу на систему, у результаті якого досягається її впорядкованість, розвиток відповідно до поставлених переднею загальних цілей; 3) керівний вплив завжди реалізується у зв’язках між двома внутрішніми елементами будь-якої системи: субєктом управління й обєктом управління; 4) зв’язок між субєктом і обєктом управління будується на основі циркуляції інформаційних сигналів за лініями прямого та зворотного зв’язку; 5) керівний вплив передбачає певну ієрархію, відповідно до якої суб’єкт формує цілі і завдання руху всієї системи загалом і підпорядковує їм об’єкт, тобто всі інші структурні елементи системи; 6) підпорядкування в рамках керованої системи забезпечується управлінськими командами субєкта управління [8, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?