Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки - Статья

бесплатно 0
4.5 165
Класифікація українських нормативних документів, яка охоплює всі різновиди положень, наведені в міжнародній настанові і директиві. Положення, потрібні для викладання технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
УДК 006.012:510.643 м. гінзбург, доктор технічних наук, начальник відділу, С. коваленко, провідний інженер (2002-2010), Інститут транспорту газу, м.А в обовязковому додатку Н до цієї директиви застан-дартизовано певні англійські дієслівні форми, яких треба вживати, щоб подавати чотири різновиди положень НД: requirement (укр. вимога), recommendation (укр. рекомендація), permission (укр. дозвіл), possibility and capability (укр. змога і здатність). Отже, англійською provision (укр. положення) - це вислів як єдність змісту та мовної форми, що підтверджує примітка до цього пункту, яку подамо лише українською: ці види поло жень різняться вжитою в них формою викладу, на приклад, інструкції викладають у наказовому способі, рекомендації - використовуючи допоміжне дієслово «should», а вимоги - використовуючи до поміжне дієслово «shall». Отже, вислів (англ. expression, рос. высказывание) - результат процесу висловлювання, який поєднує в собі закінчену думку як зміст та певні мовні конструкції як форму. 8Оцінний вислів (англ. axiological expression, рос. оценочное высказывание) - вислів, що вказує на цінність якогось предмета, явища чи процесу. 9Описовий вислів або дескриптивний вислів (англ. descriptive expression, рос. дескриптивное или описательное высказывание, від лат. descriptivus - описовий) - вислів, основна функція якого - описувати позамовну дійсність.У цій статті методами модальної логіки побудовано класифікацію положень українських НД, яка, зокрема, охоплює всі різновиди положень, наведені в розділі 7 міжнародної настанови [1], відповідному ? подано як самостійні елементи терміносистеми такі терміни, як альтернативна вимога, додатко ва вимога, наведені у примітках [1, п. ? долучено до класифікації такі нові терміни, як ки, які відбивають побудовану терміносистему й не нормативне положення, заборонне положення, порушують ідентичність національного стандарту дозвільне положення, твердження про змогу міжнародній настанові [1].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?