Про фізику власної електромагнітної сумісності електроенергетичної системи - Статья

бесплатно 0
4.5 142
Розгляд електромагнітного поля як робочого органу електроенергетичної системи, який може існувати у її діелектричному середовищі, що оточує струмоведучі частини системи і складається з полів усіх її електроустановок. Огляд сумісності таких систем.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Зважаючи на те, що робочим органом електроенергетичної системи є її електромагнітне поле, яке може існувати лише у її діелектричному середовищі, що оточує струмоведучі частини системи і складається з електромагнітних полів усіх її електроустановок, пропонується у поняття електромагнітної сумісності таких систем вкладати їх спроможність до нормального функціонування за умови нормального навантаження усіх їх електроустановок з визначенням рівня допустимості та необхідності такої сумісності.З цього приводу в [2] повідомляється наступне: «…Электромагнитная энергия от места ее генерирования передается к месту потребления по диэлектрику (про-вода же в линиях передачи выполняют двоякую роль: они являются каналами, по которым проходит ток, и организаторами структуры поля в диэлектрике)…» Оскільки така ЕЕС і СЕП є сукупністю окремих електроустановок, які, у свою чергу, складаються з окремих електротехнічних пристроїв, то нормальна робота такої системи можлива лише у тому випадку, коли електромагнітні поля окремих пристроїв не спотворюють електромагнітні поля інших пристроїв і загального поля системи. Автори роботи [4] вважають електромагнітну сумісність глобальною проблемою і наводять таке її визначення: «…Електромагнітна сумісність технічних засобів розглядає пристрої та процеси, описувані в традиційних електротехнічних курсах, з погляду генерування електромагнітних перешкод, їхнього впливу на електроустаткування, ступінь автоматизації та © О. І. Атом - найменша матеріальна частинка простої речовини як електрично упорядкований обєм фізичного вакууму, що налічує певну кількість фітонів (елементарних неподільних матеріальних частинок), частина яких має по-стійний позитивний заряд ( n), що утримує на круговій орбіті навколо себе еквівалентний негативний заряд, який складається з (-n) одиниць (електронів). Як можна бачити, ЕЕ електропередачі створюється у її електрично пружному діелектричному середовищі одночасною дією на нього напруги і струму провідності, а її повна потужність має дві складові: Активна потужність, КВТНормальна робота електропередачі можлива лише тоді, коли показники якості її напруги відповідають нормам державного стандарту, який гарантує електромагнітну сумісність електроустановок електропередачі. Умова достатності електромагнітної сумісності електропередачі - наявність трифазної симетричної і синусоїдальної напруги, діюче значення якої не виходить за межі 1m0,1UHOM КВ, а її частота за межі 1m0,4 FHOM Гц, усі інші вимоги ДЕСТУ - умови необхідності. Відповідальність за умови достатності електромагнітної сумісності електропередачі є прерогативою ЕЕС, яка закріплюється у договорі на користування ЕЕ між електропостачальною організацією і споживачами. Відповідальність за умови необхідності електромагнітної сумісності електропередачі - прерогатива споживачів, яка закріплюється у договорі на користування ЕЕ між електропостачальною організацією і споживачами. Нормативні документи України з електромагнітної сумісності потребують переробки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?