Про етнічний склад римо-католиків у світовому соціальному просторі - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Експлікація етнічного складу та кількості римо-католиків в основних країнах та регіонах поширення католицизму у світі. Аналіз частини сучасних наукових ресурсів. Католицькі етнічності та ареали поширення римо-католицизму у світовому соціальному просторі.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Фtrialфія

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВЕТСКОГО

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Мухина И. Г.Для експлікації основних католицьких етнічностей у світі використаємо у даній статті розроблену та сконструйовану автором технологію, яка складається із таких операцій: 1) спочатку визначимо кількість католиків у регіонах та окремих країнах світу, використовуючи статистичні дані дотичних до цієї тематики інформаційних ресурсів; 2) по-тім відберемо ті основні топоси (місця, країни) поширення католиків, у яких Філософія кількість (%) католиків у них допоможе репрезентувати етнічність останніх (адже якщо %-на кількість католиків у певному місці Земної кулі надто мала, то, на нашу думку, це соціологічно слабко репрезентативно для ствердження того, що та чи інша етнічність (спільнота, суспільство) є католицькою етніч-ністю); 3) зіставимо (порівняємо) їх із сучасним етнічним складом цих топосів, де це можливо (адже не у кожній країні світу її законодавство дозволяє фіксувати етнічність при переписі населення). Така приблизна кореляція опціонально може експлікувати (гіпотетично), на нашу думку, основні католицькі етнічності, адже якщо, як ми вважаємо, наприклад, більшість населення окремої країни - католики і ця країна в основному є моноетнічною (переважають представники титульного етносу) чи якась конкретна етнічність є значно переважаючою у відсотковому відношенні, то, таким чином, домінантну етнічність цієї країни (порівняно з етнічними (національними) меншинами) можна вважати католицькою. Абизробитиприпущенняпроіснуванняосновнихкатолицькихетнічностей, наведемо дані ЦРУ США щодо релігійного та етнічного, а також в окремих випадках мовного складу таких країн (адже мова є одним із базових маркерів етнічності, і тому там, де етнічний склад слабко (насилу) ідентифікується (фіксується), мова може, на нашу думку, виступати досить важливим індикатором (маркером) етнічної належності та доповнювати етнічну «картину» того чи ін-шогоетнорелігійноготасоціальногопростору): Австрія - 74 % католиків, 91,1 % населення належать до австрійської етнічності; Хорватія - 87,8 % католиків, 89,6 %населенняналежатьдохорватськоїетнічності; Ірландія - 87,4 % католиків, 87,4 % населення належать до ірландської етнічності; Литва - 79 % католиків, 84 % населення належать до литовської етнічності; Мальта - 98 % католиків, 90,2 % населенняналежатьдомальтійськоїетнічності; Парагвай - 89,6 % католиків, 95 % населенняналежатьдоіспанськоїтаамерикано-індіанськоїетнічнос- ВІСНИКНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНААКАДЕМІЯУКРАЇНИІМЕНІ ЯРОСЛАВАМУДРОГО» № 1 (20) 2014 ті; Перу - 81,3 % католиків (іспаномовнакраїна - 84,1 % населеннярозмовля-ють іспанською мовою, а тому опціонально належать до іспанської етнічності); Португалія - 84,5 % католиків (практично моноетнічна гомогенна країна, більше 90 % населенняналежатьдопортугальськоїетнічності); Пуерто-Рико - 85 % католиків, 76,2 % населенняналежатьдоіспанськоїетнічності; Сен-П’ЄРІМІКЕ-лон - 99 % католиків належать до таких етнічностей, як баски та бретонці; Словакія - 68,9 % католиків, 85,8 % населення належать до словацької етнічності; Словенія - 57,8 % католиків, 83,1 % населення належать до словенської етнічності (досить католицька етнічність); Бразилія - 65-73 % католиків (більшість розмовляють португальською мовою); Мексика - 85 % католиків, 60 % належать до американо-індіансько-іспанської етнічності; Італія - 81,2 % католиків, більшістьналежатьдоіталійськоїетнічності; Польща - 92,2 % католиків, 96,7 % населення належать до польської етнічності; Іспанія - 75,2-94 % католиків, іспанською мовою розмовляють 74 % населення, тобто опціонально належать до іспанської етнічності; Аргентина - 76,8-92 % католиків, 97 % населення належать в основному до іспанської та італійської етнічностей [19].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?