Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України - Статья

бесплатно 0
4.5 127
Вдосконалення адміністративного права, основою якого має бути переосмислення поглядів на предмет, метод та джерела адміністративно-правового регулювання управлінських відносин. Взаємопроникнення англосаксонської правової системи у романо-германську.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права УкраїниУ статті на основі аналізу наукових джерел та чинного законодавства України окреслюються деякі шляхи подальшого вдосконалення адміністративного права, основою якого має бути переосмислення поглядів на предмет, метод та джерела адміністративно-правового регулювання управлінських відносин у сучасних умовах. В статье на основе анализа научных источников и действующего законодательства Украины очерчиваются некоторые пути дальнейшего совершенствования административного права, основой которого должно быть переосмысление взглядов на предмет, метод и источники административно-правового регулирования управленческих отношений в современных условиях. В сучасних умовах політичних, економічних і соціальних перетворень в Україні значно зростає роль цієї важливої галузі права, і вирішенню проблеми її вдосконалення було прикуто особливу увагу з боку провідних науковців-адміністративістів - В.Б. Безумовно, одним з основних напрямів розвитку адміністративного права є переосмислення питання щодо визначення предмету та методу сучасного адміністративного права, адже прийняття нового законодавства, що регулює відносини в економічній, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах, дало підставу науковцям норми, що регулюють відносини в деяких галузях державного управління, віднести до окремих самостійних галузей права України, наприклад, до комічного, радіаційного, транспортного, медичного. Даючи тлумачення норм права у випадку їх колізійності чи наявності прогалин в праві, колегії фактично створюють норму права, якою керуються суди при вирішенні усіх інших аналогічних конкретних адміністративних справ, хоча рішення цих колегій не входять до системи законодавства нашої держави" [13 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?