Про деякі проблемні питання взаємодії установ виконання покарань з іншими суб’єктами запобігання злочинам - Статья

бесплатно 0
4.5 199
Управління, координація та взаємодія у правоохоронній діяльності. Захист законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Удосконалення нормативно-правових засад і практики діяльності усіх суб’єктів запобігання кримінальним злочинам.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про деякі проблемні питання взаємодії установ виконання покарань з іншими субєктами запобігання злочинамЗ огляду на те, що взаємодія становить складний та безперервний процес, необхідно розглянути її як окремо взяте явище для точного відображення її змісту, а потім, розглядаючи конкретні форми взаємодії УВП з іншими правоохоронними органами, показати динаміку цього процесу. Хоча поняття «співпраця» та «взаємодія» не мають принципових відмінностей, але з огляду на процедурний аспект названих явищ зміст взаємодії, як правильно вважає низка дослідників, має детальніший вигляд, де остання - це обмін результатами діяльності, у процесі якої важливо не тільки здійснити обмін інформацією, а й організувати обмін діями, спланувати загальну діяльність [1, с. Крім того, як свідчить проведений нами аналіз, незважаючи на поширеність застосування поняття «взаємодія», досі не існує загальноприйнятого його визначення. Саме це й стало вирішальним під час вибору теми цієї наукової статті, а також визначило її основне завдання - на підставі встановлення суттєвих змістовних ознак поняття «взаємодія» розробити науково обґрунтовані заходи щодо удосконалення нормативно-правових засад і практики діяльності усіх субєктів запобігання злочинам, що задіяні у сфері виконання покарань України. У понятті «взаємодія» фіксуються прямі і зворотні впливи речей, воно охоплює прямі й опосередковані відносини між обєктами і системами.Отже, розглянувши схожі за змістом поняття «взаємодія» та «координація», можна дійти висновку, що термін «координація» є ширшим за термін «взаємодія», оскільки перша забезпечує організацію другої. Як показало наше дослідження, взаємодія становить узгоджену діяльність державних органів, УВП та інших, зокрема ОВС та правоохоронних органів, а також державних і громадських організацій щодо спільного вирішення їх статутних завдань та щодо досягнення мети покарання, що зазначена у ст.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?