Про деякі проблемні питання переходу до накопичувальної системи пенсійного забезпечення - Статья

бесплатно 0
4.5 165
Розгляд питань накопичувальної системи пенсійного забезпечення і дослідження необхідності переходу в Україні від нинішньої солідарної системи до змішаної, солідарно-накопичувальної, спочатку дво, а потім трирівневої. Порівняльний аналіз пенсійних систем.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Стаття на тему: Про деякі проблемні питання переходу до накопичувальної системи пенсійного забезпеченняKey words: pension reform, solidarity system, mixed system, jointly-funded system, pension provision, pension insurance. Так, серед усіх пенсійних виплат найбільш питому вагу займають пенсії через старість, з інвалідності й у випадку втрати годувальника, на які припадає від 40 до 63% загальних витрат на соціальне забезпечення [3]. Тобто, установлюється залежність розміру пенсії від страхового стажу, рівня оплати праці, страхових внесків тощо, але сама пенсія формується за солідарним (розподільним) принципом, тобто коли нинішнє покоління працюючих фінансує попередні за рахунок страхових внесків, зібраних у поточному часі. Розенко зазначає: «Ми зробимо новий варіант пенсійної реформи, яка буде включати перехід на єдині принципи нарахування пенсій, коли всі при нарахуванні пенсії будуть користуватися єдиною формулою. Розенко вказує: «Не може існувати ефективна пенсійна система, коли є різні підходи до нарахування пенсій» [2].Усесвітнє старіння населення, збільшення тривалості життя, зменшення кількості працюючих примушують шукати нові шляхи в подальшому розвитку пенсійного реформування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?