Про деякі проблеми взаємозв’язку постмодерністської та постнекласичної наук - Статья

бесплатно 0
4.5 144
Дослідження змістовних характеристик науки постмодернізма і постнекласичної науки. Точки дотику постнекласики та постмодернізму. Постмодерністська концептуалістика та її використання для аналізу та інтерпретацій широкого кола феноменів суспільного буття.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКСлід зазначити, що на початку 70-х років відбувається становлення постнекласичної науки, портрет котрої буде неповним, якщо не вказати на постмодерністські мотиви, згідно з якими постнекласична наука повинна не стільки віддзеркалювати зовнішній світ, скільки «розмірковувати про світ агональності». Означена вище тема була у фокусі теоретичних доробків саміх постмодерністів: Жиля Делеза, Жака Дерріда, Фелікса Гваттарі, Люсі 1ртарэй, Жака Лакана, Бруно Лятур, Жан-Франсуа Ліотара, Мішеля Серра, Поля Вірільо, Мішеля Фуко, а також наших співвітчизників, яки зачипали питання про співвіднношення постмодернізму та постнекласичної науки: Л. На початку 70-десятих років минулого сторіччя в науковій та культурній галузі відбувається своєрідна асиміляція постмодерністської та постнекласичної раціональності, породжуючи при цьому нові парадигми осмислення реальності. Так, наприклад, на користь союзу постмодернізму і постнекласичної науки виступають: по-перше, хронологічний фактор, оскільки і постмодернізм, і постнекласика виникають в один і той самий період; по-друге, аксіологічна складова, якій належить вагоме місце і в постмодернізмі, і в постнекласиці; по-третє, в обох напрямках використовується конструктивістська методологія для аналізу як суспільних, так і природничих процесів; по-четверте, і постмодернізм, і постнекласика наголошують на розмиванні дисциплінарних меж; по-пяте, і в постмодернізмі, і в постнекласичній науці однією з центральних тем є екологічна проблема. Фуко, треба завжди уточнювати: субєктом чого він є - дискурсу, бажання, економічного процесу і таке інше); по-друге, постнекласична наука зосереджується на природознавчих дисциплінах, постмодернізм - у більшій мірі на суспільних науках; по-третє, постмодернізм акцентує свою увагу на плюральності, у той час, як постнекласична наука - на цілісності; по-четверте, постмодернізм наголошує на спотворювальних функціях науки, тоді як постнекласична наука все ж таки рухається в напрямку пошуку істини.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?