Про деякі проблеми правового регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення - Статья

бесплатно 0
4.5 208
Особливості порядку порушення провадження у справах про банкрутство. Недоліки вітчизняного законодавства. Порядок виявлення кредиторів боржника. Процесуальне проведення заміни кредитора. Мирова угода: загальне поняття, розірвання, порушення умов.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯЗаконодавство США передбачає відмінності порушення справи в залежності від того, хто подає заяву - боржник чи кредитор. З урахуванням судової практики та вивчення досвіду застосування законодавства про банкрутство в інших державах автором статті раніше пропонувалось передбачити такий порядок порушення справи, відповідно до якого ухвала суду про порушення провадження у справі та застосування до боржника судової процедури розпорядження майном має виноситись за наслідками розгляду вимог ініціюючого кредитора в судовому засіданні за участю представників боржника та з урахуванням поданих боржником заперечень [6, 61]. На другому етапі за результатами розгляду справи в підготовчому засіданні суд, з урахуванням пояснень сторін, виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, або про відмову у порушенні провадження. Очевидно і в такому випадку господарський суд, забезпечуючи публічний інтерес, не має приймати відмову від заяви щодо порушення справи про банкрутство, якщо вона надійшла після винесення ухвали суду про порушення провадження у справі. Після порушення провадження у справі і введення процедури розпорядження майном боржник не має права відкликати свою заяву, оскільки це порушує права та охоронювані законом інтереси учасників провадження, в першу чергу - кредиторів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?