Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території України - Статья

бесплатно 0
4.5 238
Дослідження основних способів оптимізації процесу розслідування вимагання, що здійснюють терористи ДНР та ЛНР на Донбасі. Обґрунтування необхідності розроблення єдиної методики розслідування вимагань, які вчиняються терористами на окупованій території.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території УкраїниУ статті досліджено стан наукових та практичних напрацювань із зазначеного питання, проаналізовано нормативно-правову базу, яка регулює кримінально-правові відносини, що повязані із вчиненнями вимагань терористичними угрупованнями на сході України; обґрунтовано необхідність розроблення єдиної методики розслідування вимагань, які вчиняються терористами; аналізується можливість впровадження особливого процесу розслідування вимагань на окуповані території, узаконення нових методів розслідування на базі новітніх технологій. Визначені основні проблеми, які виникають на сьогоднішній день перед правоохоронними органами під час розслідування цієї категорії злочинів За результатами дослідження запропоновано основні способи оптимізації процесу розслідування вимагання, що здійснюють терористи ДНР та ЛНР на Донбасі. В статье исследовано состояние научных и практических наработок поуказанному вопросу, проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая уголовно-правовые отношения, связанные с совершением вымогательств террористическими группировками на востоке Украины; обоснована необходимость разработки единой методики расследования вымогательств, совершаемых терористами; рассмотрена возможность внедрения особого процесса расследования вымогательств на оккупированной территории, а также узаконивание новых методов расследования на базе новейших технологий. The paper studied the state of scientific and practical developments on this issue, analyze the legal and regulatory framework governing the criminal legal relations connected with the commission of extortion by terrorist groups in eastern Ukraine, the necessity of developing a uniform methodology for investigation of extortion committed by terrorists, analyzed the possibility of introducing special investigative process extortion in the occupied territories, the legalization of new investigative techniques based on the latest technologies.В Україні, незважаючи на те, що на початку 90-х років на теренах колишнього СРСР мала місце практика тероризму (у формі вбивств депутатів, журналістів, профспілкових та політичних лідерів, захоплення заручників, нападів на офіси відомих фірм та політичних партій, підривів вокзалів, викрадення літаків тощо), але все ж історично доведено, що тероризм для нашої держави - явище нехарактерне. На підтвердження цього слід зазначити, що відповідно до останньої оцінки режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що проводилась експертами комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Україна не страждала від внутрішніх терористичних інцидентів, хоча правоохоронні органи іноді кваліфікували деякі злочини як терористичні акти [2, с. Першими про вимагання терористами ДНР та ЛНР на міжнародні арені заявила Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), яка 2 вересня 2014 р. повідомила про те, що бойовики затримують цивільних осіб, вимагають у них майно та гроші, піддають їх тортурам, використовують як заручників [4]. Можна дійти висновку про те, що доцільно виділити три види злочинів, які вчиняються терористичними угрупуваннями в Україні: 1) вимагання, які вчиняються на окупованій території; 2) вимагання, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції; 3) вимагання, які вчиняються в інших регіонах України. Крім цього, проблеми досудового розслідування вимагання, вчиненого терористами, повязані: 1) зі складністю або неможливістю виявлення слідів, які вказують на причетність певних осіб до вчинення терористичного акту (сліди можуть бути знищені вибухом, пожежею, в результаті паніки серед потерпілих, свідків, а в окремих випадках - і учасниками слідчого огляду, які не звернули на них уваги і не дослідили їх належним чином); 2) зі складністю установлення мети та мотиву підозрюваного у випадках, коли не було висунуто прямих погроз або якихось вимог до вчинення попереднього насильства; 3) з протидією розслідуванню з боку терористів-вимагачів, від намагань перешкоджати кримінальному провадженню аж до погроз вчинити повторні терористичні акти, якщо не будуть виконані їх вимоги.Отже, за період проведення Антитерористичної операції на Сході України стрімко зросла кількість корисливо-насильницької злочинності, що пояснюється тим, що для терористичних угруповань ДНР І ЛНР це є альтернативним засобом для існування їх псевдореспублік.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?