Про деякі класифікаційно-типологічні характеристики музичного мистецтва менонітів Приазов’я - Статья

бесплатно 0
4.5 175
Духовні піснеспіви менонітів Приазов’я - сакрально-художній комплекс, що склався в результаті глибинного пошуку субетносу упродовж його мешкання в особливих культурно-географічних умовах. Наявність релігійної основи - признак канонічних типів музики.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Дещо складним для самоідентифікації етносу було й питання його етнічної чистоти, бо з самого початку їх переселення (інтенсивна іноземна колонізація розпочалася у ХУІІІ ст.) на підставі володіння ними німецькою мовою створювалися державні документи, позначені загальною групою "німці": меноніти, лютерани, католики. Розглядаючи феномен імплементації європейської музичної традиції, уособленої в практиці менонітів Приазовя, на території сучасної Запорізькій області, зазначимо, що "питання класифікації і типології музичного мистецтва є вельми актуальними, оскільки вони допомагають краще усвідомити проблеми виникнення, розвитку і значення музичного мистецтва, феномени усередині кожного його типу, зрозуміти соціальну і психологічну сутність як окремого типу музики, так і у контексті усього музичного цілого" [9]. Зважаючи на те, що понятійний апарат характеризує стан історії і теорії будь-якого виду мистецтва на кожному історичному етапі, є інструментом дослідження та фіксатором когнітивного досвіду [9], базовими поняттями, необхідними для пізнання традиції менонітів Приазовя вважаємо наступні: релігійні піснеспіви, музична (шкільна) освіта менонітів, шкільний хор, шкільний вчитель співу, музична методика, церковний хор, цифрова нотація, музична реформа, хорові фестивалі менонітів та ін., багато з яких вже були висвітлені у наших попередніх дослідженнях [7]. На момент переселення менонітів до Приазовя у Європі вже виник великий інтерес до систематизації музичної історії, зокрема, у вченні німецького теоретика Міхаеля Преторіуса (1571-1621), згідно якого музика розподілялась на дві частини духовну та світську. "Перша частина мала божественне походження, інша природу" [9], отже, менонітами було перенесено сформовану релігійну музичну традицію одного з напрямків євангелізму ХУІ ст., що отримав назву від імені його засновника Менно Сіменса.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?