Про альтернативу нетрадиційним ресурсам у східному нафтогазоносному регіоні - Статья

бесплатно 0
4.5 143
Альтернативний шлях нафтогазовидобутку на прикладі Липово-долинського полігона, який є площею пошуку родовищ вуглеводнів у нижньому комплексі. Особливості співвідношення докембрійського й осадового структурних планів та уточнення правила Кудрявцева.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Лебідь В. П., канд. геол.-мінерал. наук (Український державний геологорозвідувальний інститут), м.Чернігів, vplebid@ukr.netНаведено докази,що в Східному нафтогазоносному регіоні України (СНГР) недоцільно виконувати геологорозвідувальні роботи з освоєння нетрадиційних ресурсів на Юзівській ділянці.Запропоновано альтернативний шлях нафтогазовидобутку на прикладі Липоводолинського полігона, який є перспективною площею пошуку родовищ вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі (приповерхневий розріз кристалічного фундаменту, його перевідкладена кора вивітрювання та покриваючі їх базальні осадові утворення). Ці поклади будуть повязані з пастками жильного й штокверкового типів, що розміщуватимуться зазвичай на дезінтегрованих схилах виступів докембрійського фундаменту, площа яких на порядки менша Юзівської ділянки. До того ж, існує висока вірогідність, що тут будуть відкриті родовища зі значними запасами нафти та газу, а за дебітом одна свердловина може дорівнювати десяткам добувних свердловин на Юзівській ділянці. Вернадський, видобуток СГ на Юзівській ділянці, на відміну від покладів у ВРР, приведе до некомпенсованої втрати речовинно-енергетичної рівноваги, яка може стати основою небажаних екологічних явищ як через наявність неутилізованих реагентів, що були відпрацьовані та залишені в надрах при гідророзривах, так і в результаті забруднення родючих ґрунтів і підземних вод питно-господарського призначення. У останніх публікаціях автора, зокрема і в роботі [5], де узагальнені основні практичні рекомендації, уже наводилися переконливі докази, що: 1) НК є реальним резервом пошуку в СНГР значних за запасами родовищ вуглеводнів; 2) основні зони нафтогазонакопичення тут зіставляються з дизюнктивними схилами ВКФ; 3) поклади вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі будуть розміщені в нетрадиційних пастках цокольного розрізу осадового чохла та у ВРР приповерхневої товщі КФ; 4) природні резервуари у НК, які на схилах ВКФ зазвичай приурочені до зон живлення глибинними ВВ-флюїдами, мають сприятливі умови як для формування надійних герметичних пасток, так і для заповнення їх вуглеводнями.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?