Притягальна сила української національної культури для неетнічних українців - Статья

бесплатно 0
4.5 143
Проблема культурної ідентичності та притягальної сили української національної культури для неетнічних українців. Перешкода на шляху природного поширення власної мови, літератури, культури. Деколонізація художньої свідомості української лірики ХІХ-ХХІ ст.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Стаття з теми: Притягальна сила української національної культури для неетнічних українцівКультура, що «затягує» у своє силове поле репрезентантів інших культур, є самодостатньою, а також повертає своєму народові ціннісні орієнтації, котрих він був позбавлений протягом довгих століть перебування у стані згубної недержавності. В статье поднимаются проблемы культурной идентичности и притягательной силы украинской национальной культуры для неэтнические украинский. Культура которая «затягивает» в свое силовое поле репрезентантов других культур, является самодостаточной, а также возвращает своему народу ценностные ориентации, которых он был лишен в течение долгих веков пребывания в состоянии губительны негосудар-ственности. І кожен, хто долучиться до збирання цих шматочків, зробить неоціненну послугу своїй нації, бо в такий спосіб означить правдиві пунктири шляху, дороги своїх велетів, творчих особистостей, які дотепер визначають життя нації. «В ХІХ ст. цей поневолений народ (український) заявив про себе світові завдяки культурницькій силі своїх митців: українці були найпотужнішими співаками Європи, і знаменита російська музика - це музика України, і це українець Гоголь показав дорогу російським романтикам.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?