Приховані смисли як втілення авторських інтенцій: роман Салмана Рушді "Діти опівночі" - Статья

бесплатно 0
4.5 157
Розгляд транскультурних модифікацій у постмодерністській американській літературі. Відображення навколишнього світу крізь призму авторських інтенцій у творчості Салмана Рушді. Основні концепти та приховані смисли як компоненти ідіостилю письменника.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Приховані смисли як втілення авторських інтенцій: роман Салмана Рушді «Діти опівночі»Специфіка художнього освоєння Салмана Рушді східної тематики та авторське бачення проблеми прихованих смислів стає дедалі актуальнішими й привертають увагу сучасних науковців. При цьому спостерігається не тільки велике термінологічне розмаїття у визначенні феномена мовної невиразності (імплікації, підтекст, приховані смисли), але і неоднозначне розуміння категорії смислу [6, с.11]. Як відомо, відмінною особливістю художнього тексту як особливого виду дискурсу є наявність прихованих смислів, що визначають міру впливу тексту і ступінь його художності. Приховані смисли, з одного боку, належать області свідомості (реалізуються як концепти), а з іншого боку, актуалізуються в матеріальній складовій тексту - мовних одиницях і способах їх зєднання та взаємодії. Художнє слово є основним засобом вираження прихованих смислів в художньому тексті, реалізуючись у вигляді словесних образів і оказіональних символів - смислових домінант, що виникають при виході слова на рівень тексту в цілому.Отже, індивідуальну манеру письма Салмана Рушді можна охарактеризувати як імпліцитно-експліцитно. Адже це обумовлено як специфікою авторського світогляду, так і постмодерністськими компонентами художніх текстів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?