Причинний зв’язок у кримільному праві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 71
Поняття і види причинного зв’язку в кримінальному праві. Значення причинного зв"язку для кримінальної відповідальності. Причинний зв"язок як елемент складу злочину, його ознаки і зв’язки співучасті. Значення причинного зв"язку для призначення покарання.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Міжнародний університете бізнесу і права КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Кримінальне право України» на тему: «Причинний звязок у кримільному праві»Актуальність теми: поняттю і значенням причинного звязку в теорії кримінального права протягом тривалого часу приділялося багато уваги і зараз воно досить широко розроблено. Велика увага викликано тим, що причинний звязок у кримінальному праві займає одне з провідних місць, оскільки вона становить обовязкова ознака обєктивної сторони матеріальних складів злочинів. І за відсутності причинного звязку між злочинним діянням і наступними небезпечними наслідками кримінальна відповідальність просто виключається, тому що в такому діянні відсутній склад злочину. В даний час є безліч кримінально-правових теорій причинного звязку, які покликані пояснити значення цього поняття і назвати правила його правильного застосування. Актуальність курсової роботи полягає в тому, що дуже часто на практиці судових і слідчих органів виникають питання про визначенням поняття причинно-наслідкових звязків і встановлення причинного звязку між суспільно-небезпечним діянням і наслідками у конкретних кримінальних справах.Поняття причинного звязку кримінального права України не створює ніякого особливого, "юридичного", "свого", "незалежно" поняття причинного звязку, відмінного від розуміння причинності в діалектичному матеріалізмі, вона тільки конкретизує його стосовно тим подіям і явищам, що вивчаються кримінальним правом. Коли ми досліджуємо причинний звязок у праві, то предметом дослідження є такі зміни в оточуючому нас світі, коли однієї з причин зміни, що наступила, події було поведінка людини, а одним із наслідків такої зміни події був суспільно небезпечний результат. Коли говорять про причинний звязок у праві, то обовязково мають на увазі такий відрізок ланцюга причинного звязку, у якому одною ланкою цього ланцюга є поведінка людини, що має свої особливості. Іншими словами, заподіяння розглядається в кримінальному праві в нерозривній єдності двох його аспектів: причинність повинна досліджуватися не тільки в рамках обєктивної сторони злочину: звязок дії, бездіяльності, і результату, що наступив, - але і необхідно враховувати роль субєктивної сторони злочину. Під причинним звязком у кримінальному праві розуміється обєктивно існуюча звязок між суспільно небезпечним діянням і шкідливими наслідками за умови, що діяння за часом передує наслідку, створює реальну можливість його настання, є головним і необхідною умовою такого результату, а наслідок з неминучістю випливає саме з даного діяння.У доктрині кримінального права виділяють наступні види причинного звязку, що мають кримінально-правове значення: 1. Такий звязок іноді називають прямим причинним звязком. Він має місце, коли субєкт для спричинення суспільно небезпечних наслідків застосовує різні механізми, пристосування, інші засоби чи використовує поведінку інших осіб, які не є субєктами злочину або тварин. Він має місце, коли дії спіучасників у виді організатора, підбурювача чи пособника перебувають у звязку зі злочином, вчиненим виконавцем. Отже, причинним звязком в кримінальному праві називається такий звязок між суспільними явищами, при якому одне явище (суспільно небезпечне діяння) закономірно, з внутрішньою необхідністю утворює інше явище - злочинні наслідки.А.Н.Трайніним пропонувалася точка зору, відповідно до котрого причинний звязок у кримінальному праві має двояке значення: як підстава кримінальної відповідальності і як елемент складу злочину, розглянемо аргументи, що він приводить у підтвердження своєї теорії. У цьому він бачить діалектичний підхід до аналізованої проблеми: сполучення субєктивних і обєктивних моментів, оцінки особистості злочинця і його поведінки, тобто відмова відривати субєктивне від обєктивного, субєкта від дії, злочинця від злочину. Причинний звязок він розглядає не тільки як обєктивну підставу відповідальності і як обєктивний її критерій: дія особи, що утворило головну причину суспільно-небезпечного результату при інших рівних умовах повинна тягнути за собою велику кримінальну відповідальність, чим дія особи, що грала другорядну роль у заподіянні цього результату /теорія розподілу причин і причинних звязків по ступеню заподіяння розглядалася раніше в даній роботі/. В.Н.Кудрявцева: "Значення причинного звязку в праві визначається тим, що він є елементом складу злочину, а при відсутності хоча б одного з елементів складу не може наступити кримінальна відповідальність."23 В цьому і полягає значення причинного звязку для кримінальної відповідальності і її вплив на останню. Значення причинного звязку, як елемента складу злочину, припускає її значення і для кримінальної відповідальності: за допомогою складу злочину вона стає підставою кримінальної відповідальності.Досліджуючи поняття причинного звязку, неможливо мати повне уявлення про нього, не знаючи кримінально-правового значення, що має причинний звязок.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1 Поняття і значення причинного звязку у кримінальному праві

1.1 Поняття причинного звязку в кримінальному праві

1.2 Теорії причинного звязку

1.3 Види причинного звязку

1.4 Значення причинного звязку для кримінальної відповідальності

Розділ 2. Кримінально-правове значення причинного звязку

2.1 Причинний звязок як елемент складу злочину

2.2 Ознаки причинного звязку

2.3 Обєктивні звязки співучасті

2.4 Значення причинного звязку для призначення покарання і його вплив на розмір призначеного покарання

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?