Причини виникнення та профілактика ускладнень у пацієнтів з одонтогенним гайморитом - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Причини гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Профілактика ускладнень у пацієнтів з одонтогенним гайморитом в залежності від причини його виникнення. Усунення джерела інфекції в поєднанні з виконанням операції на верхньощелепній пазусі.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Міністерство охорони здоровя України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукРобота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Рузін Геннадій Пінхусович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло Іванович, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Захист відбудеться «___» ________ 2013 року о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м.Останнім часом, незважаючи на успіхи, досягнуті в лікуванні хворих на одонтогенний гайморит (ОГ), який складає 21,3 % від загальної кількості гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, залишається високою частота їх ускладнень, що коливається в межах від 30 % до 50 % (Гавриш Е.В., 2009; Ситников В.П., 2009; Mehra P., 2009; БАГАШОВАЛ.Я., 2010; Ткаченко П.І., 2011). Як свідчать дослідження останніх років, велике значення для визначення обсягу хірургічного втручання та прогнозування результату лікування має вивчення стану слизової оболонки гайморових пазух та точне визначення характеру патологічного процесу в ділянці причинного зубу (Байдик О.Д., 2011). ускладнення одонтогенний гайморит інфекція Відсутність поглиблених базисних знань про можливість корекції профілактичних методів лікування хворих на одонтогенний гайморит, які дозволять зменшити кількість післяопераційних ускладнень. Вивчити морфогістохімічні зміни слизової оболонки верхньощелепних пазух при одонтогенному гаймориті в залежності від характеру одонтогенного запалення. Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського національного медичного університету, на кафедрі стоматології Харківського національного медичного університету, на кафедрі дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, на кафедрі хірургічної стоматології ВДНЗУ Івано-Франківського національного медичного університету.Усіх пацієнтів з діагнозом одонтогенного гаймориту було розподілено на шість груп в залежності від причини, яка викликала захворювання: I група-(65 пацієнтів-ретроспективна група; 84 пацієнта-проспективна група) хворі на одонтогенний гайморит, причиною якого були одонтогенні кісти; II група-(22 пацієнта-ретроспективна група; 27 пацієнтів-проспективна група) хворі на одонтогенний гайморит, причиною якого були нагноєння одонтогенних кіст; III група-(138 пацієнтів-ретроспективна група; 101 пацієнт-проспективна група) хворі на одонтогенний гайморит, причиною якого були різні форми періодонтиту; IV група-(31 пацієнт-ретроспективна група; 24 пацієнта-проспективна група) хворі на одонтогенний гайморит, причиною якого було стороннє тіло в гайморових пазухах; V група-(68 пацієнтів-ретроспективна група; 41 пацієнт-проспективна група) хворі на одонтогенний гайморит, причиною якого була перфорація або нориця гайморової пазухи;На підставі багаторічного моніторингу, безпосередніх і віддалених результатів лікування розроблена програма, яка дозволяє вирішити задачу прогнозування та профілактики ускладнень лікування хворих на одонтогенний гайморит. Проведений моніторинг дозволяє виявити наступне: ретроспективна група - характер ускладнень у 26% займає повторне оперативне втручання, термін виникнення ускладнень складає 44% у перший рік; причиною ускладнень у 27% хворих є одонтогенний гайморит, який був викликаний різними формами періодонтиту; у проспективній групі характер ускладнень у 22% проявляється у вигляді виділень з носу, повторне оперативне втручання при цьому має 16%, термін виникнення ускладнень складає 27% через 1,5 роки, причиною ускладнень найчастіше у 30% стає група хворих, у якій одонтогенний гайморит має невиявлену етіологію. Ретроспективний аналіз результатів лікування одонтогенного гаймориту показав, що найчастіше ускладнення виникають у хворих на одонтогенний гайморит, викликаний різними формами періодонтиту - 10%, та в четвертій групі за наявності стороннього тіла в гайморовій порожнині - 32%. Для хворих на одонтогенний гайморит, викликаний одонтогенними кістами, рекомендовано: використовувати метод оперативного втручання, який складається з часткового видалення візуально зміненої ділянки слизової оболонки, базова терапія - згідно з «Протоколами надання стоматологічної допомоги» (наказ МОЗ України №566 від 23.11.2004р.).

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?