Причини виникнення криміногенної ситуації та їх відображення в соціальному середовищі - Статья

бесплатно 0
4.5 161
Комплексно досліджено причини виникнення криміногенної ситуації, а також факторів, які впливають на її формування. Запропоновано виділяти поняття перцепції під час дослідження криміногенної ситуації як окремого елементу індивідуальної злочинної поведінки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІKey words: criminogenic situation, factor, cause, condition, motive, motivation, perception. «Поштовх» здійснити злочин не зявляється необґрунтовано, хоча й може виникати раптово, але в цьому разі ми натикаємося на проблему відмежування причин виникнення криміногенної ситуації та причин і умов злочину. Необхідно виділяти окреме місце у структурі механізму злочинного прояву саме ситуації вчинення злочину та не плутати з причинами та умовами, а також факторами, які детермінують індивідуальну злочинну поведінку. Але перш ніж перейти до визначення причин виникнення криміногенної ситуації та впливу її на появу деяких елементів механізму індивідуальної злочинної поведінки, необхідно згадати про конкретні причини та умови злочину, щоб не плутати ці поняття. Джужі також надається визначення причин злочину: це соціально-психологічні обставини, що безпосередньо породжують і відтворюють злочинність та злочини як свій закономірний наслідок.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?