Причини та умови вчинення злочинів у сфері службової діяльності серед працівників митних органів - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Огляд характерних рис сучасної корупційної злочинності в Україні. Аналіз причин, які обумовлюють чи спричиняють вчинення злочинів у сфері службової діяльності. Розроблення ефективних заходів протидії таким злочинам серед працівників митних органів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Причини та умови вчинення злочинів у сфері службової діяльності серед працівників митних органівАвтор аналізує причини та умови вчинення злочинів, які обумовлюють чи спричиняють вчинення злочинів у сфері службової діяльності та є ефективним мірилом для розроблення ефективних заходів протидії злочинам у сфері службової діяльності серед працівників митних органів. Автор анализирует причины и условия совершения преступлений, которые обусловливают или вызывают совершение преступлений в сфере служебной деятельности и являются эффективным мерилом для разрабатывания эффективных мероприятий противодействия преступлениям в сфере служебной деятельности среди работников таможенных органов. An author analyses reasons and terms of committing crime that stipulate or cause committing crime in the field of official activity and are an effective criterion for development of effective measures of counteraction to the crimes in the field of official activity among the workers of custom authorities. Це пов’язано з тим, що корупційна злочинність, до якої відносяться злочини у сфері службової діяльності, завдає непоправної шкоди авторитету України як держави і громадянам, які потерпають від несправедливих утисків з боку чиновників. Очевидно, що своєчасне виявлення й усунення причин та умов, що спричиняють вчинення злочину, має не тільки правове значення, але й позитивний психологічний вплив, демонструючи прагнення і здатність осіб, які здійснюють кримінальне переслідування, всебічно, повно й обєктивно встановити всі обставини вчинення злочину, в тому числі його причини та умови.Стабільна криміналізація суспільства, високий рівень злочинності створюють неналежні умови для реформування митної служби, що є необхідним у системі державної політики. Розкрити їх усі не видається можливим, проте прослідкувати сам механізм дії умов у взаємозвязку з причинами усе ж необхідно.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?