Причини та тенденції нового урбанізму Східної Європи у 1920–1930-х роках - Статья

бесплатно 0
4.5 127
Причини появи головних напрямків в архітектурі та містобудуванні Радянської України у 1 920–1930 рр., що відбувалися під впливом особливостей соціально-економічної і політичної ситуації. Роль соціуму, який формується в державі залежно від існуючих умов.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Причини та тенденції нового урбанізму Східної Європи у 1920-1930-х рокахАрхітектура і містобудування є найближчим до людини, створеним нею відповідно до власних запитів штучним середовищем, яке слідує за нею та її потребами впродовж усього періоду розвитку людства На архітектуру і містобудування як частину матеріальної і духовної культури впливають різноманітні чинники що повязані з опануванням місця перебування людини сферами її діяльності ступенем економічного і культурного розвитку рівнем розвою державотворення і політичних організацій з характером історичним подій соціальним устроєм етнічними традиціями рівнем науково-технічного прогресу в будівництві і багатьма іншими Серед численних чинників які визначають напрямки архітектури і містобудування і мають найвпливовіший характер на життєдіяльність людини і формування її оточення, найзначнішими є соціально-економічні та політичні умови. Можна припустити, що звернення до економіко-політичних аспектів життєдіяльності людини суспільства і держави сприятиме розясненню глибинних причин появи певних тенденцій в архітектурі і містобудуванні. Європейські функціоналісти ідеї яких відповідають і завданням фахівців Радянської Росії, через СІАМ, новостворений Міжнародний Конгрес архітекторів див текст Афінської хартії [] пропагують поширення пакету головних напрямків архітектурно-містобудівної діяльності спрямованих на вирішення функціональних соціальних і санітарно-гігієнічних проблем Але радянські архітектори у достатньо жорсткій взаємній боротьбі між представниками різних інколи протилежних за поглядами на формування архітектури течій відстоювали право демонструвати переваги нового суспільного устрою за допомогою архітектури споруд Архітектура окремих будівель використовувалася для ствердження нової суспільної думки, нових ідей створення народної держави, революційного духу і святковості для відбиття в архітектурних формах народної перемоги.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?