Причини правопорушень та шляхи їх подолання - Реферат

бесплатно 0
4.5 81
Дослідження соціальної сутності та основних елементів правопорушення. Класифікація причин і умов злочинності. Вивчення видів, підстав та функцій юридичної відповідальності. Аналіз практичного значення теорії юридичної відповідальності за правопорушення.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Івано-Франківський Інститут Права, Економіки та БудівництваВ даній роботі, тема якої ‘Причини правопорушень та шляхи їх подолання’, ми розглянемо слідуючи питання:-поняття і види правопорушень; -соціальна природа і причини правопорушень; Держава і право - це такий обєкт в вивченні якого зацікавлено багато наук: соціологія, політична економія, історичні науки, теорія держави і права, галузеві правові науки.Правопорушення являють собою особливу різновидність поведінки людей і інших субєктів суспільних відносин. Законом регулюються тільки поступки (вчинки) людей, їх дії або бездіяльність. Порушуючи природні права або права, які закріплені законом, правопорушник наносить шкоду людям, природі, державі чи організаціям. В окремих випадках правопорушення вчиняються в результаті бездіяльності, коли на субєкта покладаються юридичні обовязки, передбачені законом чи договором, а він не виконує їх, в результаті чого наноситься шкода або створюється соціальна небезпека. Без вини ніхто не може бути притягнутий до юридичної відповідальності (за виключенням безвиновної відповідальності при використанні джерел підвищеної небезпеки, які нанесли шкоду іншим особам).Щоб розглядати питання про причини і умови вчинення правопорушень і злочинів, потрібно вияснити поняття причини і умови. Процес причинності послідовно розвивається в часі, і причина в часі, і причина в часі завжди попереджує наслідок. Місце причин і умов в механізмі причинності різне: причина породжує наслідок, умови цьому допомагають (сприяють), але мова завжди йде про сумісну їх дію, як необхідний звязок елементів єдиної системи. Комплекси причин і умов, сумісна дія яких визиває наслідки - злочин і злочинність, - називаються детермінантами. Причини - це ті соціальні явища, які взяті в двохланковому (бінарному) звязку, породжують і відтворюють злочинність і злочини як свої закономірні наслідки.Юридичну відповідальність потрібно відрізняти від позитивної відповідальності, яку розуміють як почуття обовязку. Юридичну відповідальність розглядають тільки в ретроспективі як негативну відповідальність за минулі правопорушення, тому що притягнення до відповідальності за майбутні правопорушення - абсурд і безглуздя. Юридична відповідальність - це міра покарання правопорушника шляхом позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення, від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта з метою попередження правопорушень в перспективі і відновлення (чи відшкодування) втрачених субєктивних прав на матеріальні і духовні цінності. Юридична відповідальність - це міра покарання, яка носить, як правило, публічний характер. Юридична відповідальність здійснюється на засадах (принципах) законності, обґрунтованості, невідворотності, індивідуалізації і справедливості.Юридична відповідальність наступає лише за факт правопорушення. Всяке правопорушення має свою структуру, яку називають складом правопорушення. Кожне правопорушення має такий склад (елементи) обєкт, обєктивна сторона правопорушення, субєкт і субєктивна сторона правопорушення. Обєктами правопорушення можуть бути різні матеріальні і духовні цінності, які визначаються обєктами правовідносин. Таке діяння може бути виражене як в активних діях, так і в результаті бездіяльності, коли субєкт не виконує зобовязуючих норм права.Під цілями юридичної відповідальності розуміють досягнення остаточного результату, який передбачається законодавством. При різних видах юридичної відповідальності можуть бути різні цілі. Виправлення і перевиховання дуже тісно повязані між собою, і кожне суспільство зацікавлене в тому, щоб правопорушник став на шлях виправлення і більш не вчиняв злочинів чи інших правопорушень. За вчинення тяжких злочинів покарання на меті має ізолювати злочинця від суспільства, не дати йому можливості вчинювати нові злочини, щоб він усвідомив свою антисоціальну діяльність чи поведінку. Таким чином, кожний вид юридичної відповідальності має як конкретні цілі, так і спільні - це покарання за правопорушення і попередження, недопустимість їх в майбутньому.В даній роботі, тема якої Причини правопорушень та шляхи їх подолання, ми розглянули слідуючи питання: поняття і види правопорушень; соціальна природа і причини правопорушень; поняття і види юридичної відповідальності; підстави юридичної відповідальності; цілі юридичної відповідальності, в яких ми дали визначення основним поняттям і термінам. Правопорушення - це соціально-небезпечне діяння або шкідливе протиправне, винне діяння ділектоздатного субєкта (фізичної чи юридичної особи), яке передбачене чинним законодавством і за яке встановлена юридична відповідальність. Зясувавши, що таке правопорушення, ми в даній курсовій роботі розкрили причини і соціальну природу проступків, коротко описали різні теорії причин злочинності (соціологічні і біосоціальні теорії злочинності).

План
Зміст

Вступ

1. Поняття і види правопорушень

2. Соціальна природа і причини правопорушень

3. Поняття і види юридичної відповідальності

4. Підстави юридичної відповідальності

5. Цілі юридичної відповідальності

Висновки

Список використаних першоджерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?