Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці - Статья

бесплатно 0
4.5 176
Історичні, законодавчі та соціально-економічні причини модернізації вітчизняної філософської освіти. Основні уміння та навички, які згідно дослідників-футорологів, будуть у найближчому майбутньому найбільш конкурентними та важливими на ринку праці.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРИЧИНИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ РИНКУ ПРАЦІТакож щодо актуальності необхідно зазначити про процес глобалізації, потужного науково-технічного прогресу, що зумовлює зміни у розумінні навичок та вмінь, які будуть особливо конкурентними у недалекому майбутньому. Слід зазначити, що хоча є певна кількість наукових студій, присвячених аналізу історії, значення та сутності філософської освіти в Україні, однак можемо констатувати, що наразі відсутні наукові розвідки, які стосуються систематичного та комплексного дослідження причин модернізації вітчизняної філософської освіти та співвідношення з сучасними запитами на ринку праці. Ткачук, «Попри всі зусилля й певні успіхи у розбудові філософської освіти і науки, які навряд чи можна заперечити, доброякісні продукти вітчизняного «філософського виробника», не кажучи вже про злети творчої філософської думки, залишаються надто поодинокими на тлі неухильного зростання кількості дипломованих псевдонауковців і тих імітаційних та симулятивних процесів, що приховують брак фахової культури, знань, здатності та смаку до дослідницької діяльності. В свою чергу законодавчою підставою осучаснення підготовки фахівців з філософії у ВУЗАХ є те, що в останні роки Верховною Радою України були прийняті ряд законопроектів, які стосуються модернізації вітчизняної освіти і науки загалом. Разом з тим, слід відзначити, що для оновлення навчально-методичної, наукової та інноваційної складових в контексті модернізації філософської освіти необхідно, на нашу думку, дослідити які ж особливо актуальними будуть навички для успіху в роботі в недалекому майбутньому.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?