Причини і закономірності поступових відмов основних триботехнічних об’єктів енергетичної системи судна і підвищення їх ресурсу - Диссертация

бесплатно 0
4.5 239
Достовірні часткові й узагальнені розрахункові критерії для всіх рівнів від окремих деталей, вузлів і системи, що складається з циліндро-поршневої групи двигуна і валопроводу судна, з можливістю прогнозування безвідмовності їхньої роботи з рекомендаціями.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯНауковий консультант: доктор технічних наук, професор Силін Радомир Іванович, Технологічний університет Поділля, професор кафедри машинобудування. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Кузьменко Анатолій Григорович, Технологічний університет Поділля, зав. кафедри зносостійкості і надійності машин. доктор технічних наук, професор Бірюков Борис Миколайович, Одеський державний політехнічний університет, професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, заслужений працівник вищої школи України.При цьому в енергетичному комплексі судна існують декілька найбільш важливих обєктів - циліндро-поршнева група двигуна і валопровід судна, що включають ряд деталей і вузлів, які можна представити у вигляді кількох підсистем і обєднаної системи для дослідження їхньої довговічності і відмов. Незважаючи на досить чітке уявлення про причини відмов для виділених енергетичних обєктів судна, залишається невивченим часовий диференційований внесок кожного виду дефектів, що розвиваються одночасно або з затримкою, у деталях, вузлах і системі на часткові й узагальнені процеси формування відмов на різних рівнях як для заводських, так і з урахуванням відновлених за різними технологіями обєктів. Остання обставина особливо важлива для сучасних умов проведення ремонтно-відновлювальних робіт, тому що недостатність статистично достовірних і порівнянних між собою даних по деталях, вузлах і системах, не дозволяє на науковій основі належною мірою коректувати і керувати технологічними процесами, виходячи з ролі різноманітних дефектів у формуванні відмов і, що винятково важливо, прогнозувати час безвідмовної роботи виділеної системи та її елементів. Тому набуває актуальності проведення досліджень, які включають комплекс питань, що дозволяють на науковій основі машинознавства вирішувати задачі по безвідмовності роботи виділених обєктів з одночасним удосконаленням чи розробкою нових технологій, що враховують закономірності дефектоутворення у формуванні поступових відмов, з кінцевою метою підвищення надійності і довговічності узагальненої силової енергетичної системи, що складається з циліндро-поршневої групи двигуна і валопровода судна. Актуальність обраної теми дисертаційної роботи і необхідність її виконання набуває ще більшої гостроти і науково-прикладного значення у звязку з застарілим морським флотом України, підвищеним ризиком відмов деталей, вузлів і систем та необхідністю вкрай економної витрати коштів, що забезпечують при відновленні деталей одержання найбільш високих експлуатаційних характеристик.Насамперед, це стосується одержання статистично обґрунтованих даних по диференціації причин відмов ряду важливих нових деталей і вузлів з виділенням не тільки їхнього процентного співвідношення, але й часового фактора розвитку ушкоджень з одержанням статистичних закономірностей, що описують безвідмовність роботи обраних елементів від деталі, вузла, до обєднаної системи. Таким даним для елементів і обєднаної системи, що складається з циліндро-поршневої групи двигуна і валопровода судна розглянутим у ракурсі закономірностей функціонування і розвитку різних видів ушкоджень у відомій нам літературі не приділено належної уваги. Так, для системи (циліндро-поршнева група - валопровід) відсутні достовірні статистично оброблені дані, що відбивають якість відновлювальних та зміцнювальних технологій, виражені в аналітичних закономірностях і тривалості безвідмовної роботи від окремих деталей, вузлів до обєднаної системи з відображенням процентної і часової ролі основних і супутніх процесів. Вибір обєктів машинобудування для досліджень був визначений поставленою метою і задачами, тому необхідно було вибрати такі деталі і вузли, що складають послідовний ланцюжок, знаходяться у силовому взаємозвязку і відповідають за тривалу невпинну роботу елементів і системи в цілому. З усієї різноманітності деталей узагальненої системи, де процеси тертя ковзання відіграють істотну роль, були обрані ті, котрі функціонально утворюють камеру згоряння - це деталі циліндро-поршневої групи, а також валопровід з дейдвудними підшипниками і гребний вал з облицюваннями.На основі статистичної обробки й аналізу великого масиву експлуатаційних вимірів і спостережень, заводських даних і лабораторних експериментів отримано й узагальнено закономірності, що розкривають роль різних процесів дефектоутворення й ушкоджень у формуванні відмов на рівнях від основних деталей до обєднаної системи, що складається з циліндро-поршневої групи двигуна і валопровода судна, як для нових, так і для відновлених за різними технологіями обєктів. З огляду на складність і різноманітність діючих при експлуатації факторів, таких як знос, корозія, нагароутворення і вигоряння, фретинг-корозія, утома, відшарування, тріщиноутворення та ін.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?