Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов та культур в контексті особистісно орієнтованого підходу - Статья

бесплатно 0
4.5 229
Розкриття змісту поняття "особистісно орієнтований підхід". Аналіз необхідності пошуку шляхів інтенсифікації використання інтерактивних технологій навчання іноземної мови. Обґрунтування запровадження в навчальний процес алгоритмів ситуації успіху.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: Збірник наукових праць.Сучасні відповіді на питання, чому вчити і як вчити, методика і дидактика навчання іноземним мовам шукає, ґрунтуючись на дослідженнях, що аналізують співвідношення мови, мови і мислення, мислення і комунікації, комунікативного та когнітивного в мові тощо. Для того щоб навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах було ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній учитель має добре оволодіти теоретичним курсом “Методика викладання іноземної мови”, який повинен посідати одне із провідних місць в системі професійної підгtrialи фахівця. До основних завдань теоретичного курсу “Методика викладання іноземної мови” відносяться такі: показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном; розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов; залучити майбутніх вчителів для опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом самоосвіти, самовдосконалення з метою підвищення рівня професійної кваліфікації [2]. На сьогодні кафедра забезпечує викладання 6 нормативних дисциплін: “Методика викладання іноземної мови»”, “Методика викладання іноземної мови у ВНЗ”, “Шкільний курс іноземної мови”, “Сучасні технології навчання іноземної мови”, “Сучасні зарубіжні методики викладання іноземної мови”, “Латина” на III та IV курсах денної та заочної форми навчання факультетів іноземної та української філології і педагогічному. У світлі сучасних вимог до цілей навчання іноземної мови змінюється статус як учня, так і викладача, які переходять від схеми “вчитель - учень” до технології особистісно орієнтованого навчання в щільному співробітництві.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?