Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка - Статья

бесплатно 0
4.5 184
Аналіз педагогічної спадщини О. Захаренка, присвяченої ролі патріотичного виховання у формуванні особистості як громадянина. Патріотичне виховання молоді у радянські часи (погляди О. Захаренка щодо патріотичної, громадянської активної учнівської молоді).

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О.Висвітлюється особлива роль історико-педагогічних основ патріотичного виховання в становленні особи як громадянина та поваги до культурного й історичного минулого України. Zakharenko were: establishing of patriotic values and beliefs in the minds and feelings of the individual, respect for cultural and historical past of Ukraine; formation of ethnic and national identity, love for their land, family, nation, state, recognition of the spiritual unity of the population in all regions of Ukraine, its common cultural heritage and future; strengthening of humanistic morality as the basic foundations of civil society; cultivation of the best features of Ukrainian mentality - freedom, justice, kindness, honesty, carefully attitude towards nature. Захаренка, найголовнішою проблемою в усі часи і для всіх народів була і залишається проблема виховання, саме тому, щоб правильно спрямувати виховну роботу в потрібне русло, необхідно поставити особистість у центр виховної системи та вміти співпрацювати разом. Як і інші педагоги-новатори, він висував, обґрунтовував і впроваджував у практику ідеї творчої взаємодії вчителя і учня; навчання без примусу; ідею досягнення поставленої мети; індивідуального і колективного підходів до діяльності учнів; творчого самоврядування; особистісного підходу до виховання; співпраці вчителів з батьками, громадськістю тощо. Захаренка здійснювали вчені АПН СРСР та НДІ педагогіки України, науковці й практики із 117 країн світу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?