Пріоритетні напрямки перерозподілу коштів на профілактику виробничого травматизму на підприємствах лісової галузі - Статья

бесплатно 0
4.5 215
Визначення напрямів ефективного використання коштів на заходи з охорони праці за конкретними напрямками працеохоронної діяльності. Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв"язку між об"ємом заготовленої деревини та коефіцієнтом частоти травматизму.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Національний лісотехнічний університет УкраїниВ основі наявної системи управління охороною праці діє адміністративний метод контролю і покарання порушників нормативних вимог і слабо використовується економічна зацікавленість керівників підприємств у забезпеченні оптимальних умов праці. При всій теоретичній і практичній значущості наявних на сьогодні наукових праць, які стосуються охорони праці, варто констатувати, що питання оцінки та підвищення економічної ефективності витрат на охорону праці недостатньо опрацьовані. Основне завдання, яке під час планування та здійснення працеохоронної діяльності необхідно вирішувати на всіх рівнях управління охороною праці, полягає у пошуку відповідей на два ключові питання: яку суму коштів доцільно витрачати на охорону праці та яким чином розподілити цю завжди обмежену суму між окремими напрямами працеохоронної діяльності для досягнення найбільшого ефекту. Визначається мета та основні завдання охорони праці на підприємстві: ? здійснюється загальна оцінка стану умов і охорони праці на підприємстві (рівень травматизму чи професійної захворюваності, стан умов праці, перспективи розвитку підприємства та зміни умов праці тощо); Вибір того чи іншого методу залежить від специфіки виробництва, фінансово-економічного стану підприємства, умов і охорони праці на підприємстві, перспектив розвитку підприємства та економічних можливостей поліпшення стану умов і охорони праці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?