Пріоритетні напрями забезпечення енергетичної безпеки України - Статья

бесплатно 0
4.5 117
Відсутність ефективного контролю над діяльністю природних монополій, значний рівень залежності від імпорту енергоносіїв - одні з найважливіших загроз енергетичній безпеці України. Основні механізми проведення диверсифікації видів та джерел енергії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проте внаслідок складності та багатоаспектності даної проблеми досить багато питань, що стосуються визначення факторів впливу на енергетичну безпеку, її індикаторів, ризиків та заходів щодо її гарантування, потребують подальших досліджень. Основними небезпеками та загрозами енергетичній безпеці України є: обмеженість запасів традиційних видів енергоресурсів, значний рівень залежності від імпорту енергоносіїв, висока енергоємність ВВП, непрозорість енергетичних ринків, відсутність дієвих структурних реформ в сфері енергетики, якісної та ефективної системи управління енергетичною сферою, ефективного контролю над діяльністю природних монополій, високий рівень негативного впливу обєктів енергетики на навколишнє середовище, неефективна система субсидій на житлово-комунальні послуги, що не стимулює населення проводити енергоефективні заходи, висока ціна на енергоресурси та низький рівень доходів населення, що зумовлюють високу чутливість до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги та виникнення значної фінансової заборгованості за електроенергію, теплопостачання тощо. Для зміцнення енергетичної безпеки в Україні необхідно перш за все підвищити ефективність існуючих механізмів інституціонального забезпечення державної політики у сфері енергетичної безпеки держави. Враховуючи низьку частку відновлюваних джерел енергії у структурі паливно-енергетичного балансу України, доцільно стимулювати використання таких джерел, а також використовувати результати переробки вторинних ресурсів. Важливо, що розвиток відновлювальних джерел енергії приносить не лише економічні вигоди для самих споживачів і виробників такої енергії, але й соціальні (додаткова зайнятість населення) [3, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?