Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку Закарпатської області - Статья

бесплатно 0
4.5 175
Принципи адаптації територіальної організації розвитку регіону до сучасних змін таким чином, щоб пріоритетні напрями її удосконалення відображали як актуальні, так і потенційні загрози та ризики для області. Значення сталості регіонального розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку Закарпатської областіНа даний момент часу проблемні регіони України не в змозі самостійно вирішити накопичені полісистемні проблеми розвитку, тому особливого значення в забезпеченні оптимізації процесів виходу з кризи та формування засад сталого економічного зростання регіонів набувають питання державного регулювання регіонального розвитку, формування відповідних загальнодержавних програмних документів, вироблення загальної стратегії соціально-економічного розвитку, визначення пріоритетів науково-технічної, структурної і соціальної політики держави. В таких умовах зростає значення робіт в Закарпатській області складання макроекономічних прогнозів, адже необхідні комплексні прогнози соціально-економічного і науково-технічного розвитку регіонів, які дозволили б перейти до державного планування по кінцевим цілям, цільового програмування науково-технічного прогресу при оптимальній концентрації ресурсного потенціалу на пріоритетних напрямах. Удосконалення регіонального інституційного механізму розвитку може бути здійснено поетапно за допомогою вирішення наступних блоків завдань: 1) створення правової бази функціонування механізмів вільного переходу прав власності; На нашу думку, зміна підходів до оподаткування дозволить вирішити ряд суттєвих завдань: - збільшити обсяги податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів регіонів України (їх низький рівень яких повязаний з негативними фінансовими результатами діяльності підприємств або виведенням господарських операцій в тіньовий сектор економіки), привязавши розмір податків до обєктів, які складно сховати від оподаткування (для нововведених потужностей доцільно передбачити пільговий порядок оподаткування з заохоченням прискореної амортизації і оновлення виробничих технологій); На нашу думку, послідовність дій та рішень, наведених в цій схемі, дозволить досягти двох основних цілей: створити умови для реінвестування заощаджень субєктів господарювання в реальний сектор економіки проблемного регіону і сформувати систему, що змушує підприємства максимально ефективно використовувати наявний потенціал для виживання і розвитку в Закарпатській області.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?