Пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста - Статья

бесплатно 0
4.5 140
Необхідність корегування стратегічних пріоритетів розвитку промисловості з урахуванням заходів з подолання наслідків проведення бойових дій на території індустріальних міст. Можливі напрями стратегічного планування модернізації промисловості міста.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Солдак кандидат економічних наук, Інститут економіки промисловості НАН України, м.Соціально-економічний розвиток регіонів країни визначається багато в чому станом промислових міст, які є центрами науково-технічного прогресу і позитивних змін в економіці. Спеціалізація економіки, яка історично склалася, конкурентні позиції в машинобудуванні та металообробці, високий науково-технічний потенціал є передумовами для розвитку промислових міст східного регіону як потужних промислових центрів. Формування конкурентоспроможного виробництва висуває вимоги до процесів модернізації виробництва, впровадження інновацій, стандартизації та якості продукції, кваліфікації фахівців і менеджерів, професійно-кваліфікаційного складу робочих кадрів, якості праці, умов підтримки платоспроможного попиту на промислову продукцію, які можуть бути забезпечені за рахунок підвищення рівня оплати праці, фінансового оздоровлення організацій, створення певного іміджу вітчизняного виробництва, сприяння просуванню його продукції. Для промислових міст визначення пріоритетних напрямів інвестиційної політики має здійснюватися на основі оцінки стану і конкурентоспроможності галузей промисловості міста і аналізу їх динаміки; оцінки науково-технічного потенціалу міста як основи розвитку різних галузей промислового виробництва; вибору пріоритетних напрямів розвитку промисловості; аналізу відповідності пріоритетних напрямів розвитку промисловості стратегії соціально-економічного розвитку міста та трендам розвитку національної і глобальної економіки; формування в суспільстві і трудових колективах внутрішньої згоди з приводу цілей розвитку і способів їх досягнення, які забезпечують поступове зростання економіки і промисловості через модель розширеного відтворення на основі переходу до інноваційно-інвестиційного шляху розвитку та підвищення ефективності.В умовах збереження тренду промислового розвитку, що існував, напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста стосуються підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та їх продукції; залучення інвестицій в економіку міста; реалізації кадрової політики; розвитку пріоритетних напрямів промислової діяльності; просування продукції промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках; розвитку взаємовигідного соціально-економічного партнерства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?