Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві - Статья

бесплатно 0
4.5 165
Порівняльний аналіз та синтез для характеристики теоретичних основ дослідження соціокультурного проектування. Дослідження пріоритетних напрямів соціокультурного проектування та його особливостей на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільствіСвоєю чергою, в умовах децентралізації сфери культури, проектна діяльність виступає важливим чинником із залучення необхідних ресурсів у сферу культури та сприяє підприємницькій діяльності організацій і закладів культури, тобто проекти як організаційно-управлінська форма допоможуть адаптувати як традиційні, так і інноваційні напрями культури до нових економічних відносин. соціокультурний проектування суспільство Це сприяє розвитку національної галузі культури і креативних індустрій та надає можливості фахівцям сфери культури співпрацювати з культурними інституціями різних країн Європи, тим самим здобувати той позитивний досвід розробки та реалізації проектів, який так необхідний в умовах децентралізації сфери культури. Также в условиях децентрализации сферы культуры проектная деятельность выступает важным фактором по привлечению необходимых ресурсов в сферу культуры и способствует предпринимательской деятельности организаций и учрежде-© Головач Н.М., 2017 ний культуры, то есть проекты как организационно-управленческая форма помогут адаптировать как традиционные, так и инновационные направления культуры к новым экономическим отношениям. In turn, in the context of the decentralization of the culture sphere, the project activity is an important factor in attracting the necessary resources in the sphere of culture and facilitates the entrepreneurial activity of organizations and cultural institutions, that is, projects as organizational and managerial forms will help to adapt both traditional and innovative directions of culture to new ones. Conclusions. Також кошти можна отримати на проекти в рамках креативних індустрій, які включають багато проектів, що стосуються культури і урбаністики, культури і економіки, культури і соціальної сфери.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?