Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії - Статья

бесплатно 0
4.5 132
Стратегічні завдання розвитку професійної освіти в Болгарії. Підготовка фахівців з освітнього менеджменту й керівників для управління навчальними закладами та проектами в формальній і неформальній освіті у Південно-західному університеті "Неофит Рилски".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Вищий навчальний заклад “Східноєвропейський словянський університет”Вона зміцнює свої функції щодо сприяння створенню студентоцентричного освітнього середовища, нарощування зусиль в контексті соціального виміру для забезпечення рівних можливостей отримання якісної освіти, розвитку академічної свободи, автономності та відповідальності вищих навчальних закладів як реалізації принципів європейського простору вищої освіти, що є основним рушієм для нововведень в контексті економічного і соціального розвитку в орієнтованому на знання світі [2]. Ничкало визначає професійне навчання як процес, спрямований на забезпечення професійної самореалізації особистості громадянина, формування у нього глибоких професійних знань, умінь і навичок, здобуття нової професії чи спеціальності на основі освітнього рівня та досвіду попередньої практичної роботи, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності особи в умовах ринкової економіки [4]. Сандер та інші) приділяли значну увагу освіті й підготовці фахівця, що базується на розширенні світогляду, нестандартності мислення, виробленні здатності критично оцінювати будь-яке нововведення, організації умов для засвоєння знань у різних галузях [3, 195]. Освітня система Болгарії як стійка складна організація комунікації, яка гарантує цілісний розвиток і самореалізацію особистості, має побудовану інституційну інфраструктуру, необхідну для застосування європейського права, і готову функціонувати в повній відповідності з європейськими вимогами у сфері його застосування в умовах національного освітнього процесу. професійний освіта навчальний університет Прийнята “Стратегія розвитку професійної освіти і навчання на період 2015 - 2020 рр.” визначає завдання і пріоритети розвитку професійної підготовки, що спрямовані на удосконалення підготовки кадрів і модернізації освітньої бази з метою підвищення рівня зайнятості та соціальної інтеграції, надання можливості здійснювати навчання впродовж життя, забезпечення можливості гнучкого доступу до навчання, забезпечення потреб суспільства і ринку праці у кваліфікованих кадрах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?