Пріоритетні напрями підвищення ефективності підготовки фахівців пенітенціарної служби в контексті інноваційної діяльності вищих навчальних закладів - Статья

бесплатно 0
4.5 280
Напрями інноваційної діяльності навчальних закладів пенітенціарної служби (ПС): кластеризація та комерціалізація, виникнення новітніх форм інтеграції сучасної науки, освіти, виробництва й бізнесу. Зростання ефективності підготовки фахівців для ПС України.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетні напрями підвищення ефективності підготовки фахівців пенітенціарної служби в контексті інноваційної діяльності вищих навчальних закладів доктор педагогічних наук, професорОкреслено напрями інноваційної діяльності навчальних закладів пенітенціарної служби (кластеризація та комерціалізація, виникнення новітніх форм інтеграції сучасної науки, освіти, виробництва й бізнесу), практична реалізація яких сприяє зростанню ефективності підготовки фахівців для пенітенціарної служби України. Рассмотрены приоритетные направления инновационной деятельности высших учебных заведений (кластеризация, коммерциализация, организация новых форм интеграции науки, образования, производства и бизнеса), практическая реализация которых в системе подготовки специалистов для пенитенциарной службы способствует повышению эффективности этого процесса. The directions of innovative activity of higher educational establishments (clusterization, commercialization, organization of new forms of integration of science, education, production and business) practical realization of which in the system of preparation of specialists for penitentiary service assists to the increase of efficiency of this process are illuminated in the article. Викладене дає змогу наголосити на актуальності досліджуваної проблеми, що зумовлюється певними чинниками, серед яких такі: потреба в теоретичному осмисленні ролі інноваційної діяльності вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби (ДПТС) України в реалізації проблеми підвищення ефективності підготовки кадрів для кримінально-виконавчої служби; На увагу заслуговує зростання мережі центрів трансферу технологій, що розглядається як опанування механізмом виконання Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” і створення підприємницького простору, сприятливого для застосування інновацій в економіці пенітенціарної системи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?