Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант - Статья

бесплатно 0
4.5 171
Аналіз можливих сценаріїв розвитку економіки України в умовах глобалізації, перспективи та потенційні загрози в межах наведених сценаріїв. Концептуальні напрямки національної інвестиційної стратегії України на основі комбінування базисних складових.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні / Т. П. Кризи і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. : АДЕФ - Україна, 2009. Новая парадигма финансовых рынков / Сорос Дж. Проблеми сучасного стану світової фінансової системи та її вплив на фінансово-економічний розвиток України / Т.Аналізуються можливі сценарії розвитку економіки України в умовах глобалізації, перспективи та потенційні загрози в межах наведених сценаріїв. Conceptual directions of the national investment strategy of Ukraine on the basis of combining complementary and the combination of the basic components of these scenarios, considering the economic interests of Ukraine in the global economy have been described. У даному зв’язку інвестиційну стратегію України можна визначити як розраховану на довгострокову перспективу концепцію розвитку інвестиційного сектора країни, що визначає мету й методи залучення та використання внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів в умовах прискорення глобалізації інвестиційного простору, зосередження світових інвестиційних потоків на глобалізаційних напрямках розвитку світового господарства. Відсутність послідовної інвестиційної політики в минулі роки свідчить про те, що в Україні реалізовувався сценарій розвитку “інерція”. Аналіз тенденцій розвитку науки й технології в Україні й за кордоном показує, що переведення економіки на інноваційний шлях розвитку можливий лише за умови комплексного підходу до реформування науково-технічної сфери по всій довжині логічного ланцюжка: від фундаментальних досліджень до виробництва наукомісткої продукції та виходу з нею на світовий ринок.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?