Пріоритетні напрями імплементації зарубіжного досвіду модернізації водогосподарського комплексу у вітчизняну практику - Статья

бесплатно 0
4.5 224
Водогосподарський комплекс - складний поліфункціональний сегмент національного господарства України. Інноваційно орієнтована політика Євросоюзу у сфері водокористування - фактор, що дає можливість місцевому населенню отримувати якісну питну воду.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Зважаючи на те, що Україна входить до переліку країн, які забезпечені водними ресурсам не повною мірою, протягом останніх десятиліть у водогосподарському комплексі країни сформувався пул проблем, основні з них такі: нераціональне використання водних ресурсів; негативний вплив економічної діяльності людини на водні ресурси; існуючі ризики негативного впливу вод на населення та обєкти економіки; недостатнє науково-технічне та інвестиційне забезпечення водогосподарського комплексу; застаріла система державного моніторингу водних обєктів тощо. Упродовж останніх років суттєвий внесок у вивчення питань інноваційно-технологічної модернізації окремих підсистем водогосподарського комплексу України зробили О. Як засвідчують дослідження, економіка України потребує нових підходів до визначення пріоритетних напрямів імплементації зарубіжного досвіду інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу в Україні в умовах поглиблення інтеграційних процесів, у т. ч. в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. На сьогоднішній день Україна потребує принципово нових підходів щодо модернізації та інноваційного розвитку водогосподарського комплексу. В умовах поглиблення інтеграційних процесів та імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у частині зони вільної торгівлі актуалізується питання інституціональних трансформацій та активізації процесів інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів національної економіки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?