Пріоритетні напрями кредитування Ощадним банком діяльності суб’єктів господарювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Сутнiсть та механiзм формування сучасного процесу накопичення заощаджень. Розробка організаційно-економічних і методологічних основ та практичних рекомендацій щодо мобілізації грошових заощаджень і вибору ефективних напрямів фінансування підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор Швиданенко Генефа Олександрівна, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємств. кандидат економічних наук, доцент Пересада Анатолій Анатолійович Київський національний економічний університет, завідувач кафедри банківських інвестицій Захист дисертації відбудеться "27 "листопада 1998 р. о "16 "годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 252057, м.Київ-57, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 214.Банківська система і фінанси підприємств сьогодні переживають інтенсивну ринкову реорганізацію.В умовах фінансової самостійності у субєктів господарювання зявляються проблеми, які викликані нестачею фінансових коштів для їх економічної діяльності, що спонукає підприємства до пошуку нових джерел фінансування. Важливу роль у теоретичних розробках проблематики аналізу фінансового стану підприємств, визначенню їх конкурентоздатності та обгрунтуванню напрямів інвестування приділяли увагу вчені В.Кошкін, М.Крейніна, Р.Кульчицька, В.Орєшкін, І.Микулинський, В.Палій. Разом з тим, наведені в них висновки та пропозиції щодо методів і показників оцінки діяльності, фінансування та кредитування підприємств, їх конкурентноздатності на інвестиційному ринку носять проблематичний та дискусійний характер.Особливо це стосується методично-організаційних питань створення науково обгрунтованого механізму використання грошових заощаджень населення для фінансування економічної діяльності підприємств. Наукові результати, що одержані автором та виносяться на захист, полягають у розробці теоретико-методологічних положень та обгрунтуванні рекомендацій щодо вдосконалення і підвищення ефективності кредитування Ощадним банком України діяльності субєктів господарювання, а їх наукова новизна полягає у наступному: на засадах системного підходу визначено необхідність, передумови та особливості використання заощаджень для фінансування діяльності підприємств в сучасних кризових умовах господарювання; Проблеми, повязані з оцінкою ресурсної можливості установ Ощадного банку, розглянуті у другому розділі роботи, де проведена аналітична оцінка фінансового стану ощадних установ, їх ресурсного потенціалу для фінансування діяльності підприємств; виконано розрахунки ефективності використання заощаджень населення в процесі кредитування на прикладі підприємств та організацій, які обслуговуються Ощадним банком.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?