Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України - Реферат

бесплатно 0
4.5 124
Геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети України. Регіональні особливості галузевої структури економіки. Перспективи розвитку галузей національної економіки України. Основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі в геополітичному форматі.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Реферат на тему: "Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України" з дисципліни "Міжнародна економіка"Така особливість зовнішньополітичного курсу виявляється у прагненні поєднати в єдиній стратегії кілька напрямів геополітичного розвитку. При цьому, визначений для України головний пріоритет - інтеграція до структур Європейського Союзу - не знімає необхідність дотримання стратегічного балансу між європейським та іншими важливими векторами зовнішньоекономічного розвитку, і передусім віднаходження правильного балансу стосовно геостратегічного трикутника "США-ЄС-Росія". На даний момент Україна, на жаль, ніколи не мала чіткої геополітичної стратегії. Я вважаю, що тема про Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України є актуальною, тому що передумовою формування такої стратегії є чітке визначення базових цінностей і національних інтересів, внутрішніх і зовнішніх параметрів розвитку, геополітичних орієнтацій на перспективу.Досліджуючи дане питання, я хотіла б відмітити важливі, основні, геополітичні та зовньошньополітичні пріоритети нашої держави. Виділяють такі: посилення економічного й політичного потенціалу і "дієспроможності" України в широкому розумінні цього терміну за рахунок прискорення внутрішнього розвитку, участі в європейських структурах безпеки, укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів, отримання відповідних гарантій безпеки тощо; Поглиблення спеціального партнерства з НАТО, курс на приєднання (як перший крок) до політичних структур цієї організації, яка є наріжним каменем усієї структури європейської безпеки; Значення західного напрямку орієнтацій зовнішньополітичних інтересів України зумовлено як прагненнями української політичної еліти знайти рівноцінний баланс російській гегемонії на просторі колишнього СРСР, так і пошуками можливостей входження країни в систему міжнародного спілкування через відповідні європейські структури.Вивчення особливостей територіальної організації галузевої структури економіки передбачає глибокий аналіз спеціалізації комплексного розвитку господарства економічних районів на основі всебічного знання природних умов, розселення, трудових ресурсів. Структура господарства країни, регіону, району характеризується за складом та співвідношенням основних сфер, галузей та видів господарської діяльності, а також за співвідношенням обєктів різних видів, їх системних інтеграцій, за співвідношенням субєктів господарювання, форм власності на засоби виробництва, обсягом виробництва продукції галузями. Пропорції і виробничі звязки між галузями утворюють галузеву структуру економіки, яка свідчить про ступінь розвитку суспільного поділу праці і, разом з тим, його кооперацію. Однак переважна орієнтація на розвиток важкої індустрії в Україні деформувала структуру всієї економіки, тому в перспективі потрібні рішучі структурні зміни на користь прискореного розвитку виробництва товарів народного споживання, що сприятиме не лише розвитку легкої і харчової промисловості, а й активному залученню машинобудівного та оборонного комплексів до випуску товарів народного споживання.Основним пріоритетом національної економіки на сьогоднішній день є піднесення життєвого рівня народу, яке можна досягнути перш за все за допомогою високого рівня виробництва товарів народного споживання, включаючи продукти харчування. Як зазначалося на зїзді УСПП, питомі енергозатрати на виробництво основних видів промислової продукції в Україні є в 3-5 разів вищими, ніж в економічно розвинутих країнах. Світовий досвід показує, що жодна країна, навіть найрозвинутіша, не може ставити за мету досягнення ефективної конкуренції за всім асортиментом вироблюваної нею продукції. Вони дозволять децентралізувати аграрний науково-технічний потенціал, стануть регіональними осередками технологічного розвитку, які обєднають в науково-виробничий моноліт аграрні заклади освіти різних рівнів, науково-дослідні інститути і станції, підприємства різних форм власності з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції і сировини. На мою думку, слід розробити оптимальну і реальну програму державної підтримки АПК із системою спеціальних економіко-правових, фінансових і адміністративних заходів, які дозволили б, зокрема, оперативно вирішувати питання доцільності підтримки тих чи інших галузей сільськогосподарської продукції, планувати або програмувати, як це має місце в інших країнах, агропромислове виробництво та структурні перетворення в ньому з урахуванням як національних, та і міжнародних аспектів.Процес інтеграції нових десяти членів у внутрішній єдиний ринок ЄС виявить певну кількість їхніх неконкурентоспроможних підприємств або таких, які матимуть значні труднощі, тому можна очікувати збільшення кількості антидемпінгових розслідувань, спрямованих проти виробників з України.

План
План

Вступ

Розділ 1. Основні геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети України

Розділ 2. Регіональні особливості галузевої структури економіки

2.1 Перспективи розвитку галузей національної економіки України

Розділ 3. Основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі в геополітичному форматі

Розділ 4. Україна в сучасному геополітичному середовищі

4.1 Геополітичні пріоритети основних світових потуг і Україна

4.2 Перспектива Росії в геополітичному розкладі України

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?