Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 163
Сутнісні характеристики процесу інтернаціоналізації освіти. Характеристика та з"ясування специфічних особливостей представлених форм і засобів інтернаціоналізації освітнього простору. Роль академічної мобільності та міжнародного партнерства в освіті.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 1 (35)У статті зясовано сутнісні характеристики процесу інтернаціоналізації освіти; визначено пріоритетні форми (академічна мобільність, віртуальна мобільність, мобільність освітніх експертів, менеджерів, дистанційне навчання, Е-навчання, міжнародне партнерство) та засоби (міжнародні програми та проекти, угоди, інформаційно-комунікативні технології, міжнародні освітні мережі, інтернаціоналізований курикулум, міжнародний бакалаврат (International baccalaureate) інтернаціоналізації освітнього простору; схарактеризовано їх специфічні особливості. Основоположними документами, що визначають концептуальні підходи до інтернаціоналізації національної освіти є: «Національна доктрина розвитку освіти» (2002 р.), Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (2005 р.), Наказ МОН «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» (2007 р.), Біла книга національної освіти України (2009 р.), «Національна стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» (2011 р.) тощо. Сучасне розуміння інтернаціоналізації освіти представляє її як процес інтеграції міжнародного виміру у викладання та навчання, наукові дослідження, соціальні послуги навчального закладу; у розроблення стратегій розвитку освіти, спрямованих на формування глобального мислення молоді з урахуванням перспектив розвитку сучасного суспільства. Вивчення сутнісних характеристик процесу інтернаціоналізації освіти в країнах Європи зарубіжними та вітчизняними дослідниками (міжнародний характер змісту освіти й організації освітнього процесу, міжнародний вимір змісту, цілей, освітніх послуг закладу, міжнародна перспектива та стратегія навчального закладу, формування глобального й компаративного мислення тощо) дозволяє встановити пріоритетні форми інтернаціоналізації освітнього простору, а саме, академічну мобільність, віртуальну мобільність, мобільність освітніх експертів, менеджерів, дистанційне навчання, Е-навчання, міжнародне партнерство. На початку ХХІ ст. в Європі було засновано організацію «Глобальна освітня трансформація» (GET - Global Education Transformation), що працює в режимі онлайн та пропонує віртуальне освітнє партнерство («Віртуальні кругли столи» (Virtual Roundtables), «Зафіксовані думки лідерів» (Featured Thought Leaders), «Глобальна освітня трансформація: сутність» (GETINSIGHT) та ін.), міжнародне співробітництво («Суспільство для освітніх лідерів» (The Community for Education Leaders)), участь у міжнародних освітніх програмах («Трансформуємо освіту для ХХІ століття - від локального до глобального» (Transforming Education for the XXI Century - Local to Global)), поширення прогресивного освітнього досвіду.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?